Norge

Spørsmål og svar: Blir krig mer etisk forsvarlig med roboter?

Vil mennesket kunne klare å kontrollere krigsroboter? Vil omfattende bruk av roboter gjøre militær maktbruk mer spiselig? Her spør – og svarer – en norsk forsvarsforsker.

F-35 kampfly, som her er under produksjon, er ikke krigsroboter. Men mange av flyets funksjoner er automatisert, og i kamp foretar disse funksjonene beregninger langt raskere enn piloten som sitter i cockpit. Foto: Reuters

  • Sveinung Berg Bentzrød
    Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist

Aftenposten omtaler forsker Morten Hansbøs artikkel «Robotikk, kampkraft og bærekraft i fremtidens Forsvar».

Forskeren ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) anklager Forsvaret for å sitte på gjerdet mens andre – også «feil aktører» – er offensive i utvikling av selvstyrte våpen.

Samtidig spør forskeren om det er mulig å holde selvstyrte våpensystemer med kunstig intelligens, altså våpen som tilpasser seg, «lærer» og blir stadig smartere, under tilstrekkelig kontroll.

Spørsmål og svar

Kan vi tillate at de tar liv? Vil utstrakt bruk av robotikk og kunstig intelligens (AI) gjøre militær maktbruk mer eller mindre etisk forsvarlig? spør Hansbø.

Hans eget svar er:

Det er høyst usikkert om direkte menneskelig kontroll, altså bemanning om bord eller fjernstyring, er en garanti for etisk forsvarlig systemoppførsel. Mennesker er først og fremst uovertrufne i det å være menneskelige – på godt og vondt.

Hansbø spør videre:

Hva er den uunnværlige menneskelige vurderingsevnen i militær sammenheng – helt konkret? Hvilken verdi har det at en pilotens fysisk befinner seg i en cockpit eller at en vognfører er om bord i en stridsvogn? Hvilken fleksibilitet taper vi eventuelt ved å fjerne mennesker fra kjøretøy og fly? Oppnår vi kanskje i stedet nye former for fleksibilitet?

Og:

I hvilken grad er mennesker i stand til å innhente og vurdere all relevant informasjon, ta beslutninger og handle hurtig nok? Mennesker i Forsvaret og i samfunnet ellers støtter seg i stadig større grad på datamaskiner til å ta beslutninger og effektuere handlinger, og vil ha stadig mindre mulighet til å etterprøve alle prosessene som foregår i datamaskinene.

Hansbø svarer selv:

Meningsfull menneskelig kontroll vil noen ganger kunne bety «ingen direkte kontroll» – dvs. full selvstyring/autonomi. Vi kommer til å stole på maskiner som tar liv – og som redder liv, selv om de ikke opptrer helt forutsigbart.

Hansbø har likevel tro på menneskelig kontroll:

Som oftest vil imidlertid hensiktsmessig kontroll oppnås gjennom situasjonstilpasset menneske-maskin samvirke. Det kan være fornuftig å avlaste og erstatte mennesker, og dra nytte av det beste ved mennesker og det beste ved maskiner – i effektivt og etisk forsvarlig samspill.

Og at mye lar seg automatiseres:

Jeg vil påstå at langt de fleste situasjoner som soldater, flyvere osv. kommer ut for i krig, ikke nødvendigvis innebærer vurderinger som er vanskelige å automatisere.

  • ROBOTENE OVERTAR! På område etter område kan roboter nå overta oppgaver som kun mennesker har kunnet utføre. Det er ikke en påstand. Eksemplene finnes allerede.

Les mer om

  1. Teknologi
  2. Robot
  3. Krig
  4. Våpen