Nå skal det gå raskere å kjøre buss på E18 ut av Oslo

I dag bruker bussene kollektivfelt inn mot Oslo på E18. Fra søndag av blir det samme løsning også ut av Oslo, mellom Lysaker og Sandvika. Veivesenet håper flere vil hoppe fra privatbil til buss.

E18 ved Høvik. I dag er det kollektivfelt inn mot Oslo, men ikke ut av hovedstaden.

Målet er redusere biltrafikken med 20–25 prosent, og samtidig bidra til redusert luftforurensning. Det nye kollektivfeltet er ett av mange tiltak som skal bidra til dette, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

I dag er det tre kjørefelt ut fra Oslo som brukes av alle typer kjøretøy. Fra 1. oktober av «rapper» busser og elbiler ett av feltene. Dette som en prøveordning.

– Bussene stamper i dag i samme kø som bilene på denne strekningen, sier seksjonsleder Marita Birkeland i Statens vegvesen. Hun sier at bussene i dag bruker 30 til 40 minutter på den aktuelle strekningen, i ettermiddagsrushet.

Hun sier utrykningskjøretøy i dag sliter med å komme frem på denne delen av E18. For disse er det viktig å kunne bruke kollektivfeltet.

Ifølge Veivesenet vil det ta noen uker fra det nye kjøremønsteret har «satt seg».

– Vi oppfordrer derfor alle som kan til å la bilen stå og reise kollektivt, sier Birkeland.

Veivesenet sier at Ruter styrker sitt tilbud på strekningen fra 8. oktober. Ifølge Veivesenet er det også ledige plasser på tog til og fra Drammen og Asker.