Fagpersoner frykter ny systemsvikt ved Oslo universitetssykehus

To fagpersoner har varslet om forhold ved Oslo universitetssykehus etter at 21 kvinner ble feilaktig operert. De frykter at noe lignende kan skje igjen.

Illustrasjonsfoto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

– Vi er bekymret for at saken, og håndteringen av den, er uttrykk for systemsvikt. Vi frykter at noe lignende vil skje igjen hvis de ikke gjør noe. Vi følte derfor at vi var pliktig å varsle, sier overlege Trine Prescott til Klassekampen.

Prescott har signert varselet sammen med Gunnar Houge, seksjonsleder og overlege for tilsvarende avdeling ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen.

De overlegene har sendt inn varselet som privatpersoner, men sier til avisen at de kjenner godt til forholdene ved avdeling for medisinsk genetikk i Oslo og at de har snakket med flere ansatte.

I varselet til Fylkesmannen i Oslo og Akershus konkluderer de med at avdelingen i Oslo bør «restruktureres under ny ledelse».

– Jeg har aldri levert en bekymringsmelding om noe som helst før, men mangel på faglig innsikt og ydmykhet hos ledelsen i Oslo var for stor til at jeg kunne la være, sier Houge.

Fylkesmannen er i gang med tilsyn, og har sendt avdelingen på sykehuset et brev med 30 spørsmål.