Norge

Motsetter seg ny Treholt-sak

Påtalemyndigheten mener at det ikke er grunnlag for å gjenoppta spionasjesaken mot Arne Treholt.

Arne Treholt ble arrestert på Fornebu i 1984 og siktet for spionasje til fordel for KGB og Sovjet-Unionen. Han var da på vei til et møte med KGB-oberst Gennadij Titov (t.h.), i Wien.
  • Inge D. Hanssen
    Inge D. Hanssen
    Rettskommentator

Det ble klart da statsadvokat Stein Vale i morges overleverte påtalemyndighetens bemerkninger til Treholts gjenopptagelsesbegjæring til Janne Kristiansen, leder for Gjenopptagelseskommisjonen.

Statsadvokaten mener det ikke foreligger nye opplysninger i saken som skulle tilsi at saken må opp for retten på ny. Han mener at det heller ikke foreligger "særlige grunner" eller "tungveiende hensyn" som ifølge loven kan føre til ny sak.

Tatt på Fornebu

Den nå 65 år gamle Arne Treholt ble arrestert på Fornebu fredag 20. januar 1984 og siktet for spionasje til fordel for KGB og Sovjet-Unionen. Han var da på vei til et konspirativt møte med sin føringsoffiser, KGB-oberst Gennadij Titov, i Wien. Til familien sa Treholt at han skulle til Paris.

I 1985 ble Treholt etter en langvarig rettssak dømt til 20 års fengsel. I 1992 ble han benådet etter å ha sonet åtte år og fem måneder av dommen.

Treholt har hele tiden nektet straffeskyld for spionasje. Han anket derfor lagmannsrettens dom til Høyesterett, men trakk anken under forhandlingene i Høyesterett i 1986.

Avviser alle momenter

Både i 1988 og i 1992 forsøkte han å få saken gjenopptatt, men i begge tilfellene avslo både lagmannsretten og Høyesteretts kjæremålsutvalg begjæringene. Til sammen 12 dommere behandlet saken – ingen av dem mente altså at det forelå opplysninger som skulle tilsi ny behandling.

Advokat Harald Stabell overtok som forsvarer, og i februar 2005 sendte han på vegne av Treholt nok en begjæring om gjenopptagelse til den nyopprettede Gjenopptagelseskommisjonen. Etter den tid har kommisjonen mottatt flere såkalte støtteskriv fra forsvareren, og det var tilsvaret på disse statsadvokat Vale på vegne av påtalemyndigheten i morges overleverte kommisjonens leder Janne Kristiansen.

Ikke på et eneste punkt er statsadvokaten enig med forsvareren og avviser alle momenter som Treholt mener taler for gjenopptagelse.

Det er uvisst når kommisjonen kommer med sin avgjørelse, men det skjer trolig i løpet av året.