Flere fartssyndere tas av fotobokser

Klikk! Du er tatt! Så langt i år har landets fotobokser knepet over 80.000 sjåfører. I snitt knipses en råkjører hvert tredje minutt.

I dag finnes det rundt 350 fotobokser i Norge. Frem til 2009 er det meningen at antallet skal bli mellom 600 og 700.
  • Forf>
  • <forf>roald Ramsdal <

Så langt i år har politiet skrevet ut 80.315 bøter fra automatisk trafikkontroll (ATK) — mot 73.079 forelegg på samme tid i fjor.

Flere og mer.

Fotoboksene i Hordaland knipser flest råkjørere. På annenplass kommer fotoboksene i Vestfold, viser ferske tall fra Statens innkrevingssentral.Kjører du for fort forbi en fotoboks, er sjansen for å få bot blitt større. Flere politidistriktene har fått mer ressurser til å behandle bildene fra fotoboksene, og flere bilder, blant annet fra de digitale fotoboksene, går rett til politiets ATK-senter i Farstad ved Molde. I dag er det rundt 350 fotobokser rundt om i landet. Frem til 2009 er det planlagt at antallet skal økes til å bli noe mellom 600 og 700 bokser.

Fortsatt laser.

Men selv om det blir stadig flere fotobokser i landet - så fortsetter de tradisjonelle kontrollene med laser og utrykningspolitiet er på veien med sine biler. Også de tradisjonelle fartsbøtene - som ikke kommer fra fotoboksene - øker.Så langt i år har politiet skrevet ut 35.552 "vanlige" fartsbøter - en økning på over 4000 bøter i forhold til samme tid i fjor.

Spekulerer.

Konstituert UP-sjef Roar Skjelbred Larsen mener økningen skyldes en kombinasjon av flere fotobokser og mer effektive fartskontroller, men også høye hastigheter på veiene.- Det ser dessverre ut til at en del bilister fortsatt er villige til å kjøre for fort. Vi prøver å holde fartsnivået nede med automatisk trafikkontroll og andre kontroller, sier han.Utrykningspolitiet ser en økning i sjåfører som kjører så fort at de mister lappen på stedet. Larsen tror veksten også skyldes at mange sjåfører spekulerer i å ligge noen få kilometer over fartsgrensen og at det ubevisst blir en del av kjøreadferden deres.

Flest i Hordaland.

De fleste fartssynderne er bosatt i Hordaland. Så langt i år har det blitt sendt 10 168 krav til adresser i fylket. På annen og tredjeplass kommer Akershus og Oslo, med henholdsvis 9754 og 8831 krav. I årets første seks måneder ble det sendt ut forelegg på tilsammen 190,9 millioner kroner på landsbasis - 3 millioner mer enn i fjor. Et gjennomsnittlig forelegg er på 2380 kroner.