Norge

Spår rente på 1,5 prosent til våren

Sjekk hvorfor SSB tror på vårløsning for renten.

Lavere styringsrente kan bety lavere boliglånsrente. Foto: GORM KALLESTAD / SCANPIX

Vår kommentator Kathrine Aspaas i nettprat: Hva skjer med renten? Les svarene her.


Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) som Statistisk sentralbyrå la fram onsdag har gitt Norges største bank styrket tro på at renten skal videre ned og nå en bunn på 1,5 prosent til våren. Undersøkelsen viser at 8000 flere personer ble arbeidsledige fra juli til oktober i fjor. I alt sto 2,7 prosent av arbeidsstyrken uten arbeid i oktober 2008.

Samtidig viser andre tall fra SSB at kredittveksten fortsetter å falle, også veksten i bedriftenes låneopptak. Husholdninger så vel som foretak og kommuner fortsetter å redusere sin gjeldsvekst.

— Nå er det også tydelig at bedriftenes kredittvekst avtar. Alt i alt peker tallene mot lavere aktivitet i den norske økonomien. Det støtter opp under vårt syn om ytterligere rentekutt fremover, skriver analytiker Camilla Viland i DnB NOR Markets i et analysenotat.

Finn beste lånerente: Aftenpostens rentebarometer.

Har stanset

Arbeidskraftundersøkelsen for tredje kvartal 2008 viser at veksten i sysselsettingen har stanset, og at det ikke har vært reell vekst siden april 2008.

I løpet av første halvår i fjor steg sysselsettingen i snitt med 4000 per måned. Men nå er det altså klare tegn til at sysselsettingen har stoppet opp, ifølge SSB.

DnB NOR Markets tror AKU-ledigheten i snitt vil bli 4 prosent i 2009, framgår det av analysenotatet.

Yngste ledige først

SSBs tredjekvartalstall viser at veksten i sysselsettingen stanset først for aldersgruppen 16-24 år, men har nå også stanset for aldersgruppen 25-74 år.

Tallet på registrerte arbeidsløse pluss personer på arbeidsmarkedstiltak hos Nav økte med 5000 fra juli til oktober, justert for sesongvariasjoner.

AKU omfatter bare personer som er registrert i folkeregisteret som bosatte her i landet. Personer som arbeider i Norge uten å være bosatt her, eller som regner med å være bosatt mindre enn seks måneder, er derfor ikke med i tallet på sysselsatte i AKU.

Lært noe av finanskrisen?

Les også

Lært noe av finanskrisen?

Vi låner mindre penger

Veksten i husholdningenes bruttogjeld har ikke vært så lav siden oktober 1999, ifølge SSB.

Mot en bakgrunn preget av forbrukertillit, et kjølig boligmarked, fortsatt ganske høye rentekostnader og utsikter til dårligere tider på arbeidsmarkedet, er det ikke spesielt overraskende at husholdningenes gjeldsvekst reduseres, mener DnB NOR Markets.

Bedriftenes gjeldsopptak steg med 17,4 prosent i de tolv månedene fram til november i fjor, mot 19,1 prosent de tolv månedene fram til oktober.

DNB NOR Markets tror bedriftenes kredittvekst vil falle ytterligere i tiden som kommer.

Husholdningenes bruttogjeld var 1864 milliarder kroner ved utgangen av november. Det betyr at husholdningenes gjeldsvekst falt fra 8,2 prosent i oktober til 7,5 prosent i november.

Hvor skal rentene fremover? Del din mening med andre lesere i kommentarfeltet til høyre.

Sjekk hva folk tjente i fjor her.

Relevante artikler

 1. ØKONOMI
  Publisert:

  Nordmenns gjeld har økt med 170 milliarder på et år

 2. ØKONOMI
  Publisert:

  Alle er bekymret for gjeldsveksten i Norge. Men i dette fylket har den vært null de siste fire årene.

 3. ØKONOMI
  Publisert:

  Boliglånsrentene faller til ny bunnrekord

 4. ØKONOMI
  Publisert:

  Norges Bank varsler nytt rentekutt

 5. KOMMENTAR
  Publisert:

  Igjen spiser gjelden rekordmye av inntekten vår. Sist gikk det galt. Hvor går smertegrensen nå?

 6. ØKONOMI
  Publisert:

  Bedrifts-Norge melder om gode tider. Sentralbanksjefen melder om økt rente.