Norge

- Vi må vurdere vaksinepåbud i Oslo

Asta, (1 år) skriker høyt idet vaksinen stikkes i det lubne låret. Etter et sekund er det over, og hun stråler igjen. Mamma Inger Lomeland var aldri i tvil om at datteren skal få alle vaksinene i barneprogrammet.

afp000841114-nXvFtOjGIl.jpg
 • Tine Dommerud
  Tine Dommerud
  Journalist

Det er færre foreldre i Oslo som lar barna sine vaksineres enn i landet generelt. Slik har det vært i flere tiår.

Etter flere år med fremgang, sank andelen vaksinerte i Oslo fra 93 til 92 prosent fra 2012 til 2013. På bakgrunn av slike tall vil Aps ordførerkandidat, Tone Tellevik Dahl, vurdere et vaksinepåbud.

Norske barn anbefales vaksiner skal hindre utbredelse av farlige sykdommer som blant annet difteri, stivkrampe, kikhoste, tuberkulose, og poliomyelitt. For å ha flokkimmunitet må minst 90 prosent være vaksinert.

 • Av 16-åringer i Oslo er ca. 91 % fullvaksinert
 • For 9-åringene er om lag 92 % fullvaksinert i Oslo
 • For 2-åringer er tilsvarende tall ca. 93 % i Oslo
  Tallene er hentet fra Byrådens forslag til budsjett, 2015.

Utbrudd i Norge

I Norge ble 39 barn smittet av meslinger i 2011. Det var også et utbrudd i Oslo i 2003, og på Nesodden i 1997.

— Det var et utbrudd med tilfeller hos uvaksinerte barni flere bydeler i Oslo, opplyser Øystein R Riise, overlege ved vaksineavdelingen ved Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) .

Les også:

Les også

Ber datteren om unnskyldning - nå får syv år gamle Amanda vaksiner

Ap-politiker: Dette er alarmerende

— Meslingutbruddene i Oslo de siste årene er alarmerende. Det er et paradoks at vi bruker millioner på å vaksinere verdens barn, for å kunne bekjempe verdens største barnedrepere som barnesykdommer som meslinger er, samtidig som flere og flere voksne i vestlige land nekter å gi barna livsviktig vaksine og dermed gjeninnfører sykdommene, sier Tellevik Dahl som også leder helse- og sosialkomiteen i Oslo.

HELSESTASJON-B-løpet-mellom-sp56f923.jpg

-Utsetter hele samfunnet for fare

Hun mener vi må tørre å ta diskusjonen om å gjøre vaksinasjonsprogrammet obligatorisk, slik det er i USA, og er innstilt på at Oslokommune kan starte med et prøveprosjekt sammen med økt satsing på helsestasjonene og skolehelsetjenesten.

— Vi kan i hvert fall ikke sitte stille og se at meslingutbruddene i Oslo kommer hvert år, og at vaksinasjonstallene ligger lavere enn resten av landet. Det utsetter ikke bare barna for fare, men hele samfunnet.

Les kronikken fra norsk stipendiat i California:

Les også

«De som ikke er vaksinert får ikke arbeide med pasienter. Beskjeden er tydelig: Vaksiner redder liv»

Utbrudd i USA

I USA rapporterte er det nylig rapportert at det mellom 1. januar og 6. februar var registrert 121 personer med meslinger fra i alt 17 stater, 88 av dem i California. 2015 antas å bli et rekordår for antall smittede med meslinger siden sykdommen ble erklært utryddet fra USA i 2000.

Stipendiat i USA Signe Elisabeth Åsberg er helt enig med Tone Tellevik Dal i at man kan kreve at barn vaksinert mot meslinger, røde hunder og kusma før de begynner på skolen.

— Dette er jo noe de krever i USA, men i enkelte stater som California er det veldig lett å bli fritatt for dette kravet av religiøse eller personlige årsaker. I alle stater kan man fritas hvis medisinske hensyn tilsier det.

Hun mener det er meslingeutbruddet i USA er frustrerende siden meslinger enkelt kan unngås og det er ingen kostnader knyttet til vaksineringen.

— MMR vaksinen som beskytter mot meslinger, kusma og røde hunder er en del av vaksinasjonsprogrammet i USA og er påkrevd for at et barn skal kunne begynne på skolen, sier Åsberg,

God dekning på landsbasis

I Norge anbefales MMR-vaksine ved 15 md. og i 6. klasse (11-12 år) gjennom barnevaksinasjonsprogrammet.

— 94-95% av 6 og 9 åringer er vaksinert, opplyser overlege ved FHI Øystein R Riise.

Barna får vaksinen to ganger. Vaksinene som brukes i barnevaksinasjonsprogrammet gir fra ca. 85 til 100 prosent beskyttelse mot de aktuelle sykdommene.

afp000827157-XxQpTX56vG.jpg

Helsebyråden avdramatiserer

Helsebyråden Øystein Eriksen Søreide, H, sier Oslo ligger litt under landssnittet for vaksinasjonsgrad, og at dekningen er å anse som høy. Han støtter ikke forslaget om et prøveprosjekt med å gjøre vaksinering obligatorisk.

-Ut fra tallene er det ingen stor grunn til å bekymre seg over vaksinasjonsgraden i et folkehelseperspektiv. Folkehelseinstituttet anbefaler en vaksinasjonsgrad på 80-95 prosent avhengig av hvor smittsom sykdommen er. Det er vårt mål at den generelle vaksinasjonsdekningen er høy, og vi har et mål om at den skal være 95 prosent. Han sier utviklingen i Oslo går i riktig retning, og øker raskere enn landsgjennomsnittet.

Øystein Eriksen Søreide er likevel bekymret for de barna som ikke er vaksinert.

— Det er verdt å merke seg at vaksinasjonsdekningen i all hovedsak er opp til barnas foreldre. Kommunen har et godt og tilgjengelig vaksinasjonstilbud.

Vil ikke være gratispassasjer

Asta er foreldrenes første barn.

— Vi ønsker å være med å bekjempe alle disse sykdommene vi har klart å holde unna helt til nå. Verden er så liten at selv om Norge er godt beskyttet, er ikke alle andre land like godt dekket opp. Vi ønsker ikke å være en fripassasjer. Dessuten gjør vi jo det vi kan for å beskytte Asta, sier mamma Inger Lomedal.

— Hva tenker du om at det ikke skal være valgfritt?

— Det er skummelt å si at noe ikke skal være valgfritt, men samtid er det kanskje er annerledes når det gjelder smittsomme sykdommer.

Oslo under anbefalt grense

92 prosent er vaksinert mot meslinger i Oslo. Smitteverndirektør John-Arne Røttingen ved Folkehelseinstituttet (FHI) skulle gjerne sett høyere dekning, men ønsker ikke påbud.

— Oslo er en by med større inn- og utvandring enn landet totalt og med en stor befolkning. Det er derfor viktig med fortsatt godt arbeid for en høyere vaksinasjonsdekning i Oslo, sier Røttingen. Han mener likevel at vaksinering bør være frivillig, og håper at foreldrene gjør informerte valg.

— Erfaringene i Norge er at de fleste velger å vaksinere barna sine. Det vil være viktig fortsatt å oppnå dette gjennom gode og åpne diskusjoner når debattene om vaksiner kommer med jevne mellomrom. Kunnskapsgrunnlaget er solid med hensyn til å kunne anbefale vaksinene i det norske programmet, sier Røttingen.

Grense på 93 prosent

- Hvor risikabelt er det med en vaksinedekning på under 93 prosent?

— For å få sykdommene vi vaksinerer mot under kontroll, kreves det en vaksinasjonsdekning på 80–95 prosent, avhengig av den enkelte sykdommens smittsomhet. For meslinger, som er den mest smittsomme av disse sykdommene, er 93 prosent en grense. Dekningen må ikke bli vesentlig dårligere – da vil denne sykdommen få vilkår til spredning i større grad enn de mindre utbruddene vi allerede har sett.

- Hvor risikabelt er det å gå med uvaksinerte, kanskje nyfødte barn, på legevakt der det for eksempel sitter pasienter med meslinger?

— Meslinger er den mest smittsomme barnesykdommen vi har. Men for et nyfødt barn er ikke faren den aller største – forutsatt at mor er immun mot meslinger. Da har barnet fått antistoffer fra mor via morkaken. Denne medfødte beskyttelsen overført fra en immun mor avtar etter hvert, og etter ca. seks måneder er barnet ikke lenger beskyttet. Frem til første dose vaksine gis ved 15 måneders alder er derfor spedbarnet svært sårbart for meslingsmitte.

 1. Les også

  Mange nye kan være smittet av meslinger i USA

 2. Les også

  Vaksinemotstand må møtes med informasjon

Les mer om

 1. Helse