Ber publikum om å samle inn vrakdeler etter Turøy-ulykken

Statens havarikommisjon for transport (SHT) ber publikum være oppmerksomme på vrakdeler fra helikopterstyrten på Turøy.

Hovedvraket og ulike andre komponenter fra helikopterstyrten ved Turøy på Sotra er samlet på Haakonsvern Orlogsstasjon.
  • Ingvild Fjelltveit

13 personer omkom da et Super Puma helikopter styrtet ved Turøy, nordvest for Sotra i Hordaland 29. april.

Arbeidet med å finne deler fra helikopteret har vært utfordrende, fordi de ble spredt over et stort område både på land og på sjøen da helikopteret styrtet.

Nå ber Statens havarikommisjon for transport (SHT) innbyggerne i området rundt ulykkesstedet om hjelp til å samle inn vrakdeler.

"Alle funn av vrakdeler som eventuelt gjøres og kan spores til helikopterulykken bør umiddelbart skylles med ferskvann og påføres en konserverende olje", skriver SHT i en pressemelding.

Kommisjonen informerer om at funn av det man tror kan være deler fra helikopteret, kan leveres til inn på Sotra eller Øygarden lensmannskontor, eller til Bergen sentrum politistasjon.

Funn av vrakdeler som samsvarer med bildene under, skal meldes inn til Havarikommisjonens luftfartsavdeling.

Foto: Statens havarikommisjon for transport