Hyller SFO-leder

SFO-leder Else Mari Nygaard får samme lønn som sine lederkolleger i teknisk etat. Stortingspolitiker mener andre kvinner bør la seg inspirere.

SFO-leder Else Mari Nygaard har kjempet for likelønn i tre og et halvt år.

I mai konkluderte Likestillings— og diskrimineringsnemnda med at SFO-leder Else Mari Nygaards lønn var i strid med likestillingsloven. Hun tjente 25.000 kroner mindre enn sine mannlige lederkolleger i teknisk etat. Tirsdag kveld behandlet Fredrikstad kommune saken politisk, og resultatet ble at de velger å ta nemndas krav til etterretning.

Andre kvinner bør la seg inspirere til å kreve mannslønn, mener stortingspolitiker Karin Andersen (SV) og leder for norsk sykepleierforbund Lisbeth Normann som begge hyller SFO-lederens likelønnskamp.

- Viktig prinsipp

— Denne saken en viktig prinsippsak fordi den er en milepæl i jobbingen for likelønn. Her har man prøvd prinsippet for arbeid av lik verdi på tvers av bransjer. Andre kvinner bør følge Nygaards eksempel og kreve sin rett, sier Andersen til Aftenposten.no.

Stortingspolitiker Karin Andersen (SV)

Stortingspolitikeren understreker at det er desto viktigere at vedtaket følges opp av andre kommuner.— Kommunestyrerepresentanter og rådmenn må nå ta tak i dette og sørge for likelønn. Det er flott at Kommunenes Sentralforbund rådet Fredrikstad kommune til å ta nemndas avgjørelse i denne saken til etterretning. Det er et flott signal, sier hun.

Andersen legger til at denne saken ikke løser ikke likelønnsproblemet alene.

- For at kvinner skal få likelønn så må kvinner må hevde sin rett, arbeidsgivere må ville det og politikere må jobbe for det, sier hun.

Startskudd

Forbundsleder Lisbeth Normann i Norsk Sykepleierforbund sier hun er glad for at Fredrikstad kommune ikke anket, men valgte å følge Likestillingsnemndas avgjørelse om at SFO-Leder Else Mari Nygaard i Fredrikstad får samme lønn som de mannlige sjefene i kommunen.

Leder i Norsk sykepleierforbund Lisbeth Normann.

— Dette viser at kommunen har forstått hva kravet om likelønn dreier seg om, og har med dette forhåpentligvis virkelig avfyrt startskuddet for flere liknende saker, sier hun i en pressemelding.Hun håper at andre kommuner kommer etter

— Det finnes ingen gode argumenter for at en kvinne som leder ansatte og har ansvaret for barn på SFO skal tjene mindre enn mannlige kolleger i teknisk etat, sier Normann.

Hun er ikke i tvil om at andre tilsvarende saker vil komme i kjølvannet av denne likelønnsseieren.

- Vi har mange medlemmer i tilsvarende jobber, og vil vi oppfordre dem til å gjøre det samme som SFO-lederen. Det er på tide at kvinnedominerte yrker får sin kompetanse verdsatt på lik linje med menn, sier Normann.

Ikke enstemmig

Likestillingsnemndas vedtak ble godkjent med fem mot to stemmer. De fem som stemte for var fra Arbeiderpartiet (2), Sosialistisk Venstreparti (1) og Høyre (2), mens de to som stemte mot var fra Fremskrittspartiet.

- Nå vil vi få tilfeller der enkeltpersoner, menn og kvinner, vil sammenligne seg med andre personer i andre stillinger, og det synes jeg er uheldig, sa utvalgsleder Stig Nordberg (Frp) til Aftenposten.no da saken var avgjort i går.

Stortingspolitiker Karin Andersen (SV) reagerer sterkt på Frp-politikerens uttalelser.

— Dette viser at Frp er imot likelønn. Partiet mener at ansatte skal konkurrere om lønnen og det betyr i praksis større lønnsforskjeller og at kvinneyrker blir dårligere betalt enn typiske mannsyrker. Frp synes tydeligvis det er greit at kvinner får dårligere betalt, sier Andersen.