Hotellstreiken er avverget – partene er enige

Etter ti timer på overtid hos Riksmekleren ble hotellstreiken avverget. Fellesforbundet, Parat og NHO Reiseliv kom lørdag morgen til enighet.

Hotellstreik fra og med mandag 26. oktober var lenge en reell fare. Men ti timer på overtid kom endelig Parat og Fellesforbundet til enighet med NHO Reiseliv i meklingen.

– Under de rådende omstendigheter er dette resultatet innenfor det som var realistisk å få til i dette oppgjøret, sier forhandlingsleder Grete Dieserud i Parat i en pressemelding.

Fellesforbundet har ført parallelle forhandlinger med NHO Reiseliv.

– Vi har fått gjennomslag i tråd med frontfaget, men det er liten tvil om at dette oppgjøret reflekterer at det er en krise i store deler av bransjen, sier Fellesforbundets forhandlingsleder Clas Delp i en pressemelding.

Krevende forhandlinger

Partene ble blant annet enige om et generelt tillegg på 0,50 kroner i timen og en økning i minstelønnssatsen med 1,40 kroner. Endringene trer i kraft 1. april.

Delp sier dette ikke er resultatet de hadde håpet på.

– Vi skal ikke legge skjul på at dette er langt unna våre opprinnelige krav, sier han.

NHO Reiseliv understreker at meklingen har vært tøff.

– Det har vært svært krevende mekling i et spesielt vanskelig og kritisk år for norsk reiseliv, men vi kom i mål til slutt, sier forhandlingsleder Magne Kristensen i NHO Reiseliv i en pressemelding.

Krever flere faste ansettelser

En sentral sak i forhandlingene har vært den utstrakte bruken av tilkallingsvikarer og ekstrahjelp i bransjen. Så mye som én tredel av alle som jobber på hotell, er tilkallingsvikarer og ekstrahjelper.

Clas Delp i Fellesforbundet understreker at de skal fortsette arbeidet med å sikre bedre vilkår for denne gruppen.

– Vi vil nå jobbe langs andre spor for å sikre at flest mulig får fast stilling og ikke må jobbe på tilkalling, sier han.

– Vi vil også jobbe for politiske endringer. Vi kan ikke akseptere at hotellene blir løsarbeidersamfunn, legger han til.

Dersom partene ikke hadde blitt enige, kunne 800 hotellansatte i Stavanger, Bergen, Kristiansand og Oslo blitt tatt ut i streik fra og med mandag 26. oktober.

Oppgjøret skal nå sendes på uravstemning hos både Parat og Fellesforbundet.