Norske studenter i Norden kan gjennomføre karantenetiden sin hjemme

Slipper karantenehotell.

Det er 2200 norske studenter i Danmark, ifølge Ansa.

Det melder regjeringen.

- Karantenereglene skal ikke slå ulikt ut for norske studenter i og utenfor de nordiske landene på grunn av de spesielle reglene for Norden om hvor du skal være folkeregistrert. Nå presiserer vi at også norske studenter i Norden som vil komme hjem til jul kan gjennomføre karantenen sin hjemme, ikke på karantenehotell, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Regjeringens nye karanteneregler har skapt mye forvirring, særlig blant norske studenter bosatt i Sverige og Danmark. Ifølge reglene som ble innført ved midnatt tirsdag, måtte studentene tilbringe ti dager på karantehotell ved hjemreise til Norge.

– Veldig god nyhet

Norske Kaja Dons Petrusson (23) studerer arkitektur i København. Hun så for seg en ensom jul, enten på studenthybelen i Danmark eller på karantenehotell i Norge.

Nå kan hun se frem til julefeiring med familien i Oslo i stedet.

– Det var en veldig god nyhet! Heldigvis lot dette seg gjøre lilevel. Det er bedre å være i karantene hjemme, sier hun.

Norske Kaja Dons Petrusson (23) studerer arkitektur i København.

Har meldt flytting

Problemet for studentene i Danmark oppsto fordi de nye innreisereglene skiller mellom dem som har bostedsadresse i Norge, og dem som ikke har det.

I utgangspunktet skal alle som reiser til Norge fra et såkalt rødt land, sitte ti døgn i karantene. De som har bostedsadresse i Norge, kan tilbringe karantenetiden hjemme. Andre må på karantenehotell.

Mange norske studenter i Danmark har meldt flytting til nabolandet vårt, i tråd med regelverket. De er dermed ikke lenger folkeregistrert i Norge. Da må de på karantenehotell når de reiser til familien i Norge til jul, dersom dagens regler forlenges.

Håper på unntak

– Vi forstår at smittevern er det viktigste, men her er det byråkratiske tilfeldigheter og ikke smittevern som bestemmer. Vi håper derfor at det skal komme et unntak fra innreisereglene for studentene i Norden, sa Morgan Alangeh til Aftenposten tidligere i dag. Han er president i Ansa, som er utenlandsstudentenes interesseorganisasjon.

Det er 2200 norske studenter i Danmark, ifølge Ansa. Organisasjonen tok opp problemstillingen med Kunnskapsdepartementet allerede samme dag som innreisereglene ble varslet. Alangeh forteller at innreisereglene også rammer norske studenter i Sverige.

Organisasjonen har fått flere henvendelser fra norske studenter i Danmark og Sverige. Flere har spurt om det virkelig stemmer at de må på karantenehotell. Andre har fortalt at de nå er usikre på hva de skal gjøre. Det er også flere som bekymrer seg for økonomien dersom de må betale 5000 kroner for å bo ti dager på karantenehotell.