Norge

Anestesilegene reagerer voldsomt på korona-anbefalingene: Mener etikkutvalg er på villspor

Eldre over 65 år og andre utsatte personer bør få vaksine mot korona først, mener etikkgruppe. Helsepersonell som risikerer å bli smittet eller å smitte andre, må prioriteres, mener anestesilegene.

Ved Øyeavdelingen på Ullevål sykehus ble flere hundre ansatte satt i karantene i mars. Avdeling ble stengt og pasienter fløyet til andre sykehus.
 • Tine Dommerud
  Tine Dommerud
  Journalist

I Folkehelseinstituttets innstilling om hvem som skal prioriteres for koronavaksinering, er ikke helsepersonell i fremste rekke.

– Dette strider mot vanlig praksis og internasjonale anbefalinger og bør ikke tas til følge.

Dette kommer frem i et innlegg i Tidsskriftet for Den norske legeforening onsdag.

Innlegget er underskrevet av styret i Norsk anestesiologisk forening.

– Vi ønsker at FHI tar en kikk på anbefalingene fra Verdens helseorganisasjon og andre store internasjonale organisasjoner. Da får de anbefalingene tilbake på rett spor, sier leder av styret, Jon Laake.

I forrige uke la en ekspertgruppe frem råd til Folkehelseinstituttet om hvem som bør få vaksine mot covid-19 først. Anbefalingene er at helsepersonell skal prioriteres som gruppe nummer to. Bak eldre over 65 år og pasienter i risikogrupper. Totalt er det ca. 950.000 personer over 65 år i Norge. Helsemyndighetene tror ikke de får nok vaksiner til å fullvaksinere alle med det første.

Hvis det er mye smitte i befolkningen, vil ekspertgruppen sette helsepersonellet først i køen.

– Det er moralsk problematisk å be helsepersonell utføre arbeid som innebærer en godt dokumentert helserisiko, og samtidig nekte disse best mulig beskyttelse mot sykdom, skriver leder av Norsk anestesiologisk forening, Jon Laake i et innlegg.

Trekker frem tre grunner

I debattinnlegget skriver anestesilegene:

«Ekspertgruppens forslag strider mot vanlig praksis ved epidemier. Det vanlige er at helsepersonell i fremskutt posisjon (med høy risiko for selv å bli smittet og å smitte andre) gis førsteprioritet når befolkningen skal vaksineres.»

Begrunnelsene er:

 • Helsepersonell har krav om vern når man blir bedt om å utføre arbeid som kan medføre fare for eget liv og egen helse – på samme måte som andre arbeidstagere.
 • Smitte og sykdom medfører at viktige helsetjenester ikke vil kunne utføres.
 • Helsepersonell som ikke selv er beskyttet av vaksine, kan smitte sine pasienter og utgjøre en helserisiko overfor sårbare pasientgrupper.

I en sykehusavdeling som behandler koronapasienter, er smitterisikoen under enhver omstendighet høy.

– Ekspertgruppen anbefalte at høyrisikogruppen skulle prioriteres før helsepersonell fordi helsepersonell, etter det vi vet, har lavere risiko for alvorlig sykdom og død, begrunner Ole Frithjof Norheim, medlem av ekspertgruppen.

Han poengterer at Norge har gode rutiner og utstyr for helsepersonell.

– Helsepersonell med økt risiko på grunn av alder eller underliggende sykdom vil også bli prioritert.

Norheim påpeker at ekspertgruppen mener helsepersonell skal flyttes fremst i køen hvis det er utbredt smitte i samfunnet og kapasiteten er på bristepunktet.

Moralsk problematisk

Anestesilegene mener det er moralsk problematisk å be helsepersonell utføre arbeid som innebærer en godt dokumentert helserisiko, og samtidig nekte disse best mulig beskyttelse mot sykdom.

– For ansatte i slikt arbeid spiller det ikke så stor rolle hva den generelle smittespredningen er i samfunnet omkring. I en sykehusavdeling som behandler koronapasienter, er smitterisikoen under enhver omstendighet høy, står det i innlegget.

Laake mener praksisen med å gjennomføre vaksine blant helsepersonell er innarbeidet og enkel: Man vaksinerer hverandre. Vaksine mot sesonginfluensa er gjennomført på to–tre dager.

Han ser for seg et scenario hvor de eldste og sykeste blir vaksinert først, men at pandemien plutselig utvikler seg, og svært mange, også helsepersonell, blir smittet.

– Hvordan skal man gjennomføre en vaksinasjon da, undrer han.

Han viser blant annet til smittesituasjonen ved Ullevål i mars. Mange ansatte ved øyeavdelingen ble smittet. Det gikk utover driften: Operasjoner ble utsatt, og pasienter ble fløyet til andre sykehus.

– Å få beskjed om å stille bak i køen når vaksine skal tildeles, avslører en instrumentell holdning til ansatte i helsetjenesten og vil med rette kunne oppleves som krenkende, skriver anestesilegene.

De etterlyser dessuten klinikere i ekspertgruppen.

– Både de og andre berørte parter som pasientrepresentanter og pårørende, andre ansatte i helsesektoren og representanter for andre deler av samfunnslivet, glimrer med sitt fravær.

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. Koronaviruset
 3. Anbefaling