Fortsatt høye selvmordstall

Ferske tall fra Dødsårsaksregisteret viser at antall selvmord i Norge ikke synker. Eksperter er spesielt bekymret for de unge.

De siste årene er det registrert mellom 500 og 700 selvmord i Norge. Toppåret var i 2018, med 673 selvmord. Nå viser ferske tall at 2019 ikke var noe annerledes. Så mange som 650 mennesker tok sitt eget liv i fjor. Det tilsvarer nesten to mennesker hver dag.

Det som bekymrer mest, er at det er så mange unge som tar sitt eget liv. Aldri før har det vært så mange mellom 25 og 29 år som har begått selvmord. En økning på hele 34 prosent fra året før.

Selvmordsraten hos menn har også vært høyere enn normalt de siste to årene. Tall som ble lagt frem i dag, viser at 72 prosent av dem som tar sitt eget liv, er menn.

– Dette er bekymringsfullt, sier forsker Kim Stene-Larsen ved Folkehelseinstituttets avdeling for psykisk helse og selvmord.

– Må se på mennene

– Tallene er fortsatt høye, påpeker Stene-Larsen.

I september la regjeringen frem en handlingsplan for forebygging av selvmord. Det ble blant annet innført en nullvisjon for selvmord i Norge. Denne handlingsplanen setter nå Stene-Larsen sin lit til.

Han viser blant annet til undersøkelser som viser at 80 prosent av dem som har tatt sitt eget liv, har vært i kontakt med fastlegen i løpet av det siste året forut for selvmordet.

– Vi er nødt til å tenke nytt. Og se på mennene. Det er de som peker seg ut, som har betydelige høyere risiko for å ta sitt eget liv, sier han.

Det at så mange unge tar sitt eget liv, vet man lite om årsaken til.

– At tallene ikke synker, er frustrerende. Men mange vestlige land opplever det samme. De sliter med å få tallene ytterligere ned.

Færre selvmord under pandemien i vår

Tall for 2020 er ikke klare ennå, men dem er det mange som er spent på.

På grunn av den ekstraordinære situasjonen med koronapandemien, valgte Folkehelseinstituttet å publisere noen tall for mars, april og mai. Tallene viste at færre tok livet sitt under vårens nedstenging av Norge enn i samme periode de foregående årene.

Fra mars til mai i år ble det registrert 140 selvmord i Norge. Det er en nedgang på 15 prosent sett i forhold til snittet for tilsvarende periode i årene 2014–2018.

Dette overrasker ikke Kim Stene-Larsen.

– Tidlig i pandemien opplevde mange en samholdsfølelse og økt grad av sosial kontakt via sosiale medier. Dette rimer også med studier gjort under de store verdenskrigene.

Les også

13 dager etter at dette bildet ble tatt, tok Kristen Hagen Dahlen sitt eget liv

Bekymret for 2020

Stene-Larsen er mer bekymret for konsekvensene av en langvarig nedstengning.

– Vi vet at ensomhet, arbeidsledighet og samlivsbrudd fører til økt selvmordsrisiko. Livskriser er den utløsende faktoren, sier han.

– Årsakene til at folk tar sitt eget liv, er kompliserte. Men vi vet at de som sliter med psykiske lidelser, er mindre rustet til å takle livskriser. Derfor er dette viktig å behandle.

Men én ting han med sikkerhet kan slå fast at hjelper, er åpenhet. Det er Maud Angelica Behn et godt eksempel på:

– Jeg har noe viktig jeg vil si til alle som tenker på å ta sitt eget liv: Du kan få hjelp, og ting kan bli bedre. Det er mange som vil og kan hjelpe deg, sier hun blant annet i en fersk informasjonsvideo mot selvmord fra Helse vest.

Maud Angelica Behn er eldstedatteren til prinsesse Märtha Louise og kunstneren og forfatteren Ari Behn, som tok sitt eget liv 1. juledag i fjor.

Mange ble rørt og imponert over talen hun holdt i bisettelsen til faren.

– Det kan bidra til å redusere stigmaet rundt selvmord og selvmordstanker. Og kanskje bidra til at noen oppsøker hjelp, sier Stene-Larsen.