Melby setter ned ekspertgruppe: Skal utrede ulike eksamensløsninger neste år

Kunnskapsministeren har satt ned en ekspertgruppe som skal avklare hvordan man skal sette standpunktkarakterer og gjennomføre eksamen til våren.

Kunnskapsminister Guri Melby setter ned en ekspertgruppe for neste års eksamen.

– Det er fremdeles lenge til eksamen, men det er viktig å starte planleggingen tidlig. Det er vanskelig å si nå hvordan smittesituasjonen vil være, og derfor må vi planlegge for ulike alternativer, sier kunnskapsminister Guri Melby (V) i en pressemelding.

Den nasjonale eksamensgruppen skal komme med en tidlig avklaring både på hvordan man skal kunne sette standpunktkarakterer og hvordan man skal gjennomføre eksamen våren 2021 på ungdomsskolen og i videregående skole.

– Målet er fremdeles å sikre at eksamen kan bli gjennomført på en god måte for både elever, privatister og lærere, sier Melby.

Vil ikke avlyse eksamen

Steffen Handal i Utdanningsforbundet er kritisk til at lærerorganisasjonene ikke er inkludert i kunnskapsministerens ekspertgruppe for eksamen våren 2021.

Både rektorene ved de videregående skolene i Oslo og Elevorganisasjonen har krevd at eksamen skal avlyses, blant annet fordi de mener det vil slå urettferdig ut for elever som har hatt mye hjemmeundervisning.

Melby er uenig i at eksamen bør avlyses.

– Jeg mener vi må ha som mål at eksamen skal bli gjennomført, også for å sikre elevenes rettigheter. Eksamen er viktig for å kvalitetssikre standpunktkarakterene og gi elevene en uavhengig og ekstern vurdering, sier kunnskapsministeren.

Ekspertgruppen kan foreslå tiltak som kan gjøre gjennomføring av eksamen enklere, for eksempel at tidsfrister eller opptaksordninger må endres.

Lærerorganisasjoner får ikke delta

Ekspertgruppen skal ledes av Kunnskapsdepartementet, sammen med Utdanningsdirektoratet. Også representanter fra fylkeskommunene, kommunene, Samordna opptak/UNIT og fylkesmannen er med, men det er ikke representanter fra lærerorganisasjonene eller Elevorganisasjonen.

– Jeg vet ikke om noen som er større eksperter på hvordan eksamen kan gjennomføres, enn våre medlemmer. At de ikke skal bidra er uklokt, og er et tegn på en manglende forståelse for kompetansen vi har, sier Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet til Utdanningsnytt.

Ifølge departementet skal lærerorganisasjonene «holdes orientert om arbeidet, og kommer til å bli bedt om innspill».

– Det viser at det ikke er en forglemmelse at verken lærerne eller elevene skal få delta, men et aktivt valg departementet har tatt, sier Handal.

Leder for Lektorlaget, Rita Helgesen, er enig med ham.

– Det er påfallende at både vi som skal planlegge for eksamen og gjennomføre den ikke er direkte med i ekspertgruppen, sier hun til Utdanningsnytt.