Norge

Ansatte i domstol krangler

100 ansatte i Borgarting lagmannsrett ut mot sjefen i krast brev.

Førstalagmann Nils Erik Lie har ingen planer om å trekek seg, men vil rydde opp i konflikten.
  • Knut A. Nygaard

100 dommere, lagmenn og funksjonærer i Borgarting lagmannsrett står bak et brev der de uttrykker stor mistillit til førstelagmann Nils Erik Lie, ifølge VG.

Brevet er det foreløpig siste uspillet i en konflikt ved domstolen – der de ansatte mener seg utskjelt og trakassert av direktør Kari Breirem.

Av brevet fra de ansatte uttrykker de mistillit til at førstelagmann Nils Erik Lie kan håndtere arbeidsmiljøkonflikten, og uttrykker også en generell mistillit til ham og direktør Kari Breirem.

— Partsstatus

Brevskriverne mener at førstelagmannens håndtering av konflikten er blitt en så sentral del av saken at han nærmest har fått partsstatus, ifølge VG.

Etter beskyldningene mot direktør Breirem svarte Domstoladministrasjonen med et brev, der førstelagmann Lie får hovedansvaret for at konflikten mellom direktøren og funksjonærene hadde fått utvikle seg.

Dommerne og lagmennene har stått på siden av konflikten, men har nå kastet seg inn med dette brevet.

- Situasjonen i Borgarting er nå mer tilspisset og fastlåst enn noen gang, heter det her.

— Den har over lang tid, og etter hvert i en alvorlig grad, preget arbeidsmiljøet, og dermed også arbeidssituasjonen, for alle grupper av ansatte, står det i brevet, signert styret i den lokale Dommerforeningen i Borgarting.

Trekker seg ikke

— Jeg har ingen planer om å trekke meg, sier førstelagmann Nils Erik Lie til VG.

Han sier at han føler ansvar for å rydde opp, og vil gjøre dette gjennom et konstruktivt samarbeid med de ansatte, samtidig med ekstern profesjonell bistand.

- Jeg har hele tiden vært bevisst på at det er mitt ansvar å rydde opp i den situasjon som har oppstått. Noe annet er ikke aktuelt, sier 67-åringen.

Uten reell makt

Domstoladministrasjonen er den administrative overbygningen for landets domstoler, men kan ikke gjøre mye for å løse denne konflikten.

- Dommerne er uavsettelige, så det må derfor bli opp til den enkelte selv å avgjøre om han eller hun vil trekke seg, sier direktør Tor Langbach til VG.