Mener hijabforbud i politiet er ulovlig

Forbud mot bruk av hijab til politiuniform bryter med diskrimineringsloven og likestillingsloven, mener Likestillings- og diskrimineringsnemnda.

Det var likestillings— og diskrimineringsombudet som bragte saken inn for nemnda, etter at Justisdepartementet kom til at forbudet var innenfor internasjonale konvensjoner og derfor nektet å endre regelverket.

Nemnda viser til at formålet med hijabforbudet, er at uniformen skal uttrykke nøytralitet og likhet. Nemnda er enig med Justisdepartementet i at det er en saklig begrunnelse, men mener samtidig at departementet «ikke har godtgjort at forbudet er nødvendig for å opprettholde tilliten til norsk politis nøytralitet».

Tvert om bør politiet gjenspeile samfunnets mangfold for å opprettholde bred tillit, heter det i uttalelsen.

Les også: