Tre av seks funnet skyldige

Tre av seks tiltalte er av juryen i Borgarting lagmannsrett funnet skyldig i forbindelse med ranet av «Skrik» og «Madonna».

Munch-ranet 22. august 2004: Politiet mener at den mørke raneren er Stian Skjold, mens den lyse raneren er en nå avdød mann fra Moss. Sistnevnte var bevæpnet under ranet. Her slenger de maleriene inn i fluktbilen.

I mer enn ni timer satt juryen i Borgarting lagmannsrett samlet før de kunne legge frem sin kjennelse i Munch-saken, like etter klokka 19 fredag kveld.

Stian Skjold (31), Petter Tharaldsen (35) og Bjørn Hoen (38) ble alle funnet skyldig i grovt ran, de to sistnevnte ble også kjent skyldig i å ha vært medlem av en organisert gruppe, den såkalte mafiaparagrafen.

– Vi er godt fornøyd med at de vi ser som mest sentrale i ranet er kjent skyldige, to også etter straffelovens paragraf 60A. Vi registrerer at to av de vi mener var knyttet til ranet er frikjent, sier statsadvokat Elisabeth Ramstad til NTB.

I Oslo tingrett ble Skjold frifunnet, mens Tharaldsen og Hoen ble dømt til henholdsvis åtte og syv års fengsel.

Glad han ble trodd

De to tiltalte som ikke ble kjent skyldig, var tydelig lettet fredag kveld. Den ene av dem, en 39 år gammel mann som har erkjent å ha skaffet og klargjort fluktbilen, den såkalte bilmannen, ble i tingretten dømt til fire års fengsel. Likevel framholder hans forsvarer Sverre Næss at frifinnelsen ikke var uventet:

– Han er lettet og glad nå. Han har i retten forklart hvordan han ga klar beskjed om at bilen ikke skulle brukes i forbindelse med ran, noe hans reaksjon etter Munch-ranet viste. Han tok umiddelbart kontakt med politiet da han skjønte at bilen var brukt der og oppga opplysninger og navn i saken, sier Næss.

Etter at lagdommerne hadde godtatt juryens kjennelse, framsatte aktoratet ønske om at bilmannen måtte kjennes skyldig i grovt tyveri, fordi han i sin forklaring medgikk at han trodde bilen han klargjorde skulle brukes til dette.

Lagdommerne konkluderte her med at frifinnelsen for grovt ran ikke utelukker at 39-åringen kan tiltales for forsøk på grovt tyveri.

Dom over påske

Petter Tharaldsen har i saken blitt utpekt som sjåfør under ranet.

– Min klient hadde håpet på frifinnelse og synes denne kjennelsen er svært trist. Han har hele tiden nektet straffskyld, sier hans forsvarer Johnny Veum.

Bjørn Hoen, den angivelige organisatoren, var også svært skuffet over kjennelsen.

– Vi tar dommen til etterretning og følger prosessen videre, sier Hoens forsvarer, Morten Furuholmen.

De tre lagdommerne og fire jurymedlemmer skal møtes over påske for prosedyrer og straffeutmålinger.

37-årige Thomas Nataas, som var tiltalt for å ha lagret «Skrik» og «Madonna» i en buss på gården sin, ble ikke kjent skyldig i heleri, og var godt fornøyd.

– Jeg er glad, det har vært en lang dag. Jeg har vært svært bekymret, og er glad for at juryen har satt seg inn i min situasjon og funnet ut hva som er rett og galt, sa han etter at juryens kjennelse ble klar.

Den sjette personen i saken, en 40 år gammel Akershus-mann som ble frikjent for Munch-ranet i tingretten, sto i lagretten tiltalt for et forsøk på minibanksprengning. Dette ble han frikjent for i lagmannsretten fredag.