Slik blir kvikkleiren livsfarlig. Sjekk skredfaren der du bor.

Flere av de verste naturkatastrofene i norsk historie skyldes kvikkleireskred. Skredet i Gjerdrum var trolig nummer 32 i rekken av denne typen i Norge de siste 60 årene.

Syv personer er så langt funnet omkommet. Tre er fremdeles savnet og antatt døde. Ti personer ble skadet, og 14 bygninger med 31 boliger ligger i ruiner.

De fleste kvikkleireskredene har skjedd på Østlandet, men det er flere områder i Norge med grunnforhold som har kvikkleire.

Hva er egentlig kvikkleire, og hvor i Norge finnes det?

Les hele saken med abonnement