Norge

Gardister holdt ikke mål for Afghanistan-tjeneste

Hver tiende soldat som i disse dager skulle sendes til Afghanistan, holdt ikke mål. Alle var gardister.

Norske gardister ble testet og funnet for dårlige for utenlandstjeneste. Bildet er tatt i forbindelse med trening i Garderleiren i Oslo.

Av de rundt 300 soldatene som hadde vervet seg og gjennomgått trening for tjeneste i Faryab-provinsen i Afghanistan, ble drøyt 30 vraket.

– De greide ikke sertifiseringskravene, bekrefter kommunikasjonssjef Vegar Gystad i Hæren.

De drøyt 30 infanterisoldatene det gjelder, har alle bakgrunn fra Hans Majestet Kongens Garde.

– Gardistene har en annen førstegangstjeneste enn andre, og det gjør at de har en litt lengre vei å gå, sier Gystad.

Kom til kort

I høst har soldatene trent spesielt på Afghanistan-oppdraget, og i slutten av oktober ble ferdighetene testet under en øvelse. Der ble det klart at mange av de tidligere gardistene ikke holdt mål.

– De kom noe til kort når det gjaldt ferdigheter både på individ— og avdelingsnivå, sier pressetalsmann i Hæren, oberstløytnant Terje Hanssen.

Han understreker at det ikke var snakk om dårlig kondisjon og manglende skyteferdighet.

– Det handler mer om å fungere i en større ramme. Nettopp derfor er det så viktig å ha slike øvelser, der vi får testet hele systemet, sier han.

Aldri tidligere

At så mange soldater har blitt vraket samtidig, har aldri skjedd tidligere.

– Dette har vært en viktig lærdom, mener Hanssen.

De tidligere gardistene må nå gjennomgå mer trening, og det er uklart om de noensinne vil komme av gårde til Afghanistan. Flere skal alt ha sagt opp sine kontrakter.

– De fortsetter treningen, men vi kommer til et punkt der vi må spørre oss om avdelingen kan reise, sier Hanssen.

I mellomtiden skal soldater fra Telemark bataljon erstatte soldatene som inntil videre må holde seg hjemme.

– De har helt andre forutsetninger for å kunne løse oppdraget, mener Hanssen.

Dårlig stelt

Ivar Kristiansen, som sitter i Stortingets utenriks- og forsvarskomité for Høyre, mener saken illustrerer hvor dårlig stelt det er med Forsvaret.

– Soldatene har ikke god nok trening og får ikke delta på nok øvelser, noe også Riksrevisjonens siste rapport om Forsvaret dokumenterte, sier han.

Riksrevisjonen påpekte «vesentlige mangler knyttet til materiell, personell og øving» innen Forsvaret, med «redusert operativ evne» som resultat.

For få å ta av

– Vi har ganske enkelt ikke nok kampdyktige soldater. Afghanistan-soldatene som nå kommer hjem etter endt oppdrag, er preget av slitasje, mener Kristiansen.

At regjeringen sier nei til forespørslene fra USA og NATO om å øke styrkebidraget i Afghanistan, skyldes ikke nødvendigvis bare politisk motvilje, mener han.

– Selv om viljen hadde vært til stede, så hadde uansett ikke evnen vært der, mener Kristiansen.

Les også

  1. Gardister sto vakt med gassmaske

  2. Er soldatene godt nok ledet?

  3. Forsvaret får ikke tak i innvandrere