Vedlikeholdsarbeid stopper togtrafikken

Vedlikeholdsarbeid på jernbanenettet fører til at både NSB og Flytogets kunder må belage seg på alternativ transport i pinsen.

Jernbaneverket utfører arbeid på strekningen mellom Oslo S og Bryn, på strekningen mellom Drammen og Hokksund og på stasjonene Kongsberg og Halden i pinsen, skriver VG Nett.

– Vi har en god del planlagte arbeider denne helgen, særlig i sentrale østlandsområder, sier informasjonssjef Preben Colstrup i Jernbaneverket til NTB.

På en rekke strekninger setter NSB opp busser.

– Kundene blir tatt hånd om. Men noen får en annen reisemåte enn forutsett, sier Colstrup til VG Nett.

Trafikk til og fra Oslo S i retning Bergen, Trondheim, Stavanger/Kristiansand og Stockholm, samt regiontoget mellom Skien/Larvik og Lillehammer, blir innstilt på deler av strekningene. I tillegg rammes en rekke lokaltog på Østlandet. Arbeidene skal etter planen være ferdigstilt i løpet av mandagen.

Også Flytoget og deres kunder berøres av vedlikeholdsarbeidene.

– Det er satt inn buss for tog på deler av strekningen mellom Oslo S og Lillestrøm, sier kommersiell direktør Sverre Høven.

Han oppfordrer de reisende til å beregne rundt 20 minutter ekstra reisetid, og anbefaler dem å ta et tog tidligere enn de vanligvis ville ha gjort.