Nå får 300.000 brev om Oslos nye eiendomsskatt

I juni kommer feriepengene for de fleste. Da får også noen Oslo-folk for første gang på 17 år krav om å betale eiendomsskatt.

Eiendom blir igjen et skatteobjekt i Oslo. I juni vil rundt 60.000 oslofolk få krav om å betale eiendomsskatt.

I 1999 ble eiendomsskatten avviklet i Oslo. I 2016 følger det nye byrådet opp sitt valgløfte, og gjeninnfører eindomsskatten for privateiendommer. Fra neste år vil den også omfatte næringseiendom.

I disse dager får 300.000 oslofolk informasjon og varsel om eiendomsskatt. De får også vite hvordan skatten skal regnes ut. I juni får noen av dem krav om å betale inn den nye skatten, men før vi kommer dit må 22.000 eiendommer takseres.

Rask respons

De første 15.000 e-postene ble sendt ut onsdag klokken 12.30, resten sendes i løpet av måneden. Interessen blant mottakerne har vært betydelig.

Det første skjermbrevet ble åpnet 13 sekunder etter at man hadde trykket på send-knappen i rådhuset, og i løpet av dagen var ytterligere 6000 e-poster åpnet.

— De som ikke åpner e-posten i løpet av to dager, får brevet tilsendt som god, gammeldags brevpost, sier byrådssekretær Vegar Andersen (Ap) i byrådsavdelingen for finans.

Les også

Advokat saksøker Oslo for «ulovlig eiendomsskatt»

300.000 varsles

— Vi varsler 300.000 eiendomsbesittere. Det er tidligere anslått at hver femte, cirka 60.000, må betale den nye skatten, men endelig oversikt har vi først i juni når kravene sendes ut, sier Andersen.

Byrådet regner fremdeles med at skatten det første år vil bringe 150 millioner kroner i kassen. men halvparten går umiddelbart ut igjen.

— Ja,vi regner med at det vil koste 75 millioner å innføre eiendomsskatt. Rundt 20 av millionene vil gå til taksering. Det vil også gå penger til IKT-investeringer og andre utgifter. I stor grad er detet engangskostander. Utgiftene vil være mye mindre neste år, mens inntektene vil bli større når næringseiendommer også kommer med og satsene økes til tre promille, sier Andersen.

Stor takseringsjobb

50 taksører fra syv firmaer begynner i mars med en utvendig vurdering av de 22.000 eiendommene som ikke har noen ligningstakst i dag. I juni er resultatet klart, da blir kravene sendt ut til de som har så verdifulle eiendommer at de kvalifiserer til eiendomsskatt.