Røde Kors tilbyr et førstehjelpsopplegg til alle Oslos mellom 700 og 800 barnehager fordi også barn kan spille en viktig rolle når andre trenger hjelp.

Økernly barnehage har begynt å bruke kursopplegget, og noe av det barna der har lært ser du i videoen over.