Drivstoffstreiken er avsluttet

Streiken i oljeleveransesektoren som rammet tankingen av fly ved flere flyplasser, er avsluttet. Ifølge Norsk Industri satt løsningen langt inne.

Drivstoffstreiken som har rammet tankingen av fly, er over. Arkivfoto.

Arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri og arbeidstakerorganisasjonene Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og Parat ble enige i meklingen i tariffoppgjøret for oljetransportavtalen fredag ettermiddag. Partene møttes hos Riksmekleren etter en ukes streik i oljeleveransesektoren, og enigheten betyr at streiken avsluttes.

Partene er enige om å heve minstelønnssatsen med 2,4 prosent og beregningsgrunnlaget for skifttillegg og vakttilleggene med 2,3 prosent fra 2015-nivå.

– Norsk Industri har beveget seg betydelig fra sitt siste tilbud forrige uke, og dagens resultat er svært nær vårt krav for minstelønnsjustering under forrige ukes mekling, sier NTFs leder Lars Johnsen.

– Løsningen satt langt inne

Parats forhandlingssjef Turid Svendsen sier hun er glad for at Norsk Industri endelig tok til fornuft.

– Vi har fått innfridd vårt krav om regulering av minstelønn, skift- og vakttillegg basert på lønnsutviklingen i oljetransportavtalen; et krav Norsk Industri burde ha akseptert under de ordinære forhandlingene. Det kan ikke være slik at lønnsutviklingen på et helt annet tariffområde skal bestemme lønnsutviklingen for arbeidstakere innen oljetransport, sier Svendsen.

Les også

SAS-streiken i Sverige er over

Organisasjonsdirektør Carla Botten-Verboven i Norsk Industri sier at løsningen satt langt inne. Hun karakteriserer oppgjøret som meget vanskelig.

– Jeg er glad for at vi nå – med god hjelp fra riksmekler Nils Dalseide – lyktes i å komme til enighet. Situasjonen var i ferd med å bli prekær ved flere flyplasser, blant annet Tromsø, Bodø, Trondheim, Stavanger og Bergen. I tillegg var det i ferd med å bli mangel på bensin til biler og utrykningskjøretøyer i Tromsø og store deler av Nord-Norge på grunn av at det ikke ble losset på Skjelnes-lageret, sier hun.

Noen innkjøringsproblemer

Etter bruddet i meklingen mellom Norsk Transportarbeiderforbund, Parat og Norsk Industri natt til lørdag i forrige uke, ble ansatte ved flyplassene i Bergen, Stavanger og Tromsø tatt ut i streik. Onsdag ble også ansatte ved Bodø lufthavn og Værnes utenfor Trondheim tatt ut i streik.

Nå som streiken formelt er avsluttet, opplyser Parat at arbeidstakerne vil møte på arbeid så fort det lar seg gjøre, og at etter noen små innkjøringsproblemer vil leveringen av drivstoff til flyene raskt bli normalisert.