Nye runder om legenes arbeidstid

Striden om sykehuslegenes arbeidstid tok en ny vending i Arbeidsretten mandag. Nå skal partene møtes for å drøfte konsekvensene av dommen.

Illustrasjonsfoto: NTB scanpix

Sykehuslegene tapte i Rikslønnsnemnda, men vant frem i Arbeidsretten i striden med arbeidsgiverforeningen Spekter.

– Vi tar til etterretning at Arbeidsrettens flertall mener at Stortinget ikke har gitt Rikslønnsnemnda tilstrekkelig klarhet i det lovmessige grunnlaget for å løse tvisten. Tariffavtalen er kjent ugyldig i sin helhet, og Rikslønnsnemnda må derfor tre sammen igjen, sier kommunikasjonsdirektør Gunnar Larsen i Spekter til NTB.

Ber om møte

Arbeidsrettens flertall mener Rikslønnsnemnda ikke hadde hjemmel til å videreføre unntakene fra arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven, skriver Dagens Medisin, som først omtalte saken.

Striden står om sykehuslegenes arbeidstid. Det var også bakgrunnen for den fem uker lange streiken på sensommeren i fjor. Nå spørs det hva slags følger Arbeidsrettens vurdering vil få på kort sikt.

– Vi har invitert Akademikerne helse og Legeforeningen til et møte tirsdag for å diskutere konsekvensene av at vi nå ikke har en gyldig tariffavtale, sier Larsen.

Forhandlingsleder Rune Frøyland i Akademikerne helse stiller gjerne opp, men understreker at det uansett ikke vil bli konsekvenser for driften av sykehusene.

– Vi har levd med denne uenigheten i lang tid allerede, uten at det har gått utover tilbudet til pasientene, sier han.

Viktig dom

Legene krevde at såkalt rullerende arbeidsplaner skulle inn i tariffavtalen, noe arbeidsgiverorganisasjonen Spekter ikke ville gå med på.

Etter at regjeringen grep inn med tvungen lønnsnemnd, endte saken i Rikslønnsnemnda. I nemnda fikk Spekter medhold, noe som førte til at Akademikerne helse og Legeforeningen tok saken til Arbeidsretten.

– Konfliktens kjerne var om Rikslønnsnemnda kan tvinge sykehuslegene til å jobbe med svært vide unntak fra arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid, sier Frøyland.

Akademikerne og Legeforeningen mener tariffavtalen som ble inngått under forrige revisjon i 2014 må gjøres gjeldende inntil saken på nytt er behandlet i Rikslønnsnemnda.

Organisasjonene anfører at det å jobbe utover arbeidsmiljøloven må være basert på frivillige ordninger, regulert i avtaler mellom partene i arbeidslivet.

– Nemnda kan altså ikke tvinge sykehuslegene til å jobbe langt utover arbeidsmiljølovens rammer, mot vår vilje, sier Marit Hermansen, president i Legeforeningen.