Frisk av kreft, nå får helseministeren klare meldinger

Olav Straand Ruud (15) fikk påvist akutt lymfatisk leukemi for 2 1/2 år siden. Nå vil Bent Høie lære av ungdommens erfaringer som pasient.

Olav Straand Ruud hadde klare råd til helseminister Bent Høie da de møttes nylig.-Det viktigste er å lytte til oss, ikke bare snakke med foreldrene våre. Vi er ikke barn, sier Olav.

Olav Straand Ruud møtte helseminister Bent Høie på hans kontor. Og han har mye på hjertet. Hans viktigste innspill er at ungdom må tas på alvor.

— Vi er ikke barn, og vi er ikke voksne. Vi er ungdom. Men vi forstår det som skjer med oss, og vi vil at legene skal snakke til oss, se oss inn i øynene og ikke snakke over hodet på oss, til foreldrene våre eller andre voksne, sier han, og etterlyser at helsepersonell forstår at ungdom er selvstendige.

Møtte barneombudet

Olav har tilbrakt mange dager og uker på Ahus de siste årene. Han er veldig fornøyd med at sykehuset har etablert et ungdomsråd hvor han er et av medlemmene.

— Vi har hatt flere møter blant annet med barneombudet, og vi fikk hjelp til å etablere ungdomsrommet, sier Olav Straand Ruud.

Han er også opptatt av andre pasientgrupper enn kreftpasienter.

— Det er viktig at alle pasienter med forskjellige diagnoser blir tatt på alvor. Ungdommer med noen diagnoser som kreft, får veldig god hjelp, mens andre, for eksempel ME-pasienter opplever at det er vanskelig å få hjelp.

Enkelt å falle ut av skolen

15-åringen forteller helseministeren at helsevesenet må samarbeide med andre instanser.

— Det er kjempeviktig at sykehus og skole må samarbeide, og at sykehuset gir råd til skolen. Hvis sykehuset ikke gjør dette, blir det enkelt å falle ut av skolen, og man får ikke brukt evnene sine fordi man er syk.

Femtenåringen har vært innlagt både på Ahus og Rikshospitalet de siste årene. Ved Ahus er det opprettet et eget ungdomsrom. Det er Olav tilfreds med, og mener det er et tilbud alle store sykehus bør ha.

— Fremdeles er det en del som mangler på avdelingene, blant annet er det få filmer som passer for ungdom.

Ved de fleste sykehus i dag er ungdom på barneavdelingene frem til de er 18 år. Der er de sammen med bleiebarn og småskolebarn.

Mellom Donald og Allers

Helseminister Bent Høie var tidlig klar på at han vil lytte til ungdoms erfaringer, og er glad for innspillene fra Olav Straand Ruud.

— Ungdom er en gruppe som faller mellom Donald og Allers. De har mange tanker om egen situasjon, og det er viktig at de blir lyttet til og kan være med på å prege tilbudet i helsevesenet, sier helseminister Bent Høie.

Det er oppnevnt tre forskjellige ekspertgrupper. De skal ha en rådgivende rolle for departementet i arbeidet med nasjonal helse- og sykehusplan. De skal drøfte sentrale problemstillinger og gi råd til departementet om utfordringsbildet og forslag til tiltak.

Brukergruppen, som Olav sitter i, skal ta utgangspunkt i brukeres og pårørendes perspektiv.

Ekspertgruppene skal ha tre samlinger i løpet av året. På det første møtet var pasientrollen tema. Blant annet diskuterte gruppen hva slags holdninger helsepersnolenn har til pasienten, og hvordan man kan sikre seg at pasienten blir hørt.