Norge

Språkrådet advarer mot navnebytte på Sørlandsbanen

Språkrådet slår alarm etter at det britiske togselskapet Go-Ahead annonserte at persontog på Sørlandsbanen skal kjøres under navnet «Sørtoget» neste år.

Direktør Åse Wetås i Språkrådet advarer mot det varslede navnebyttet på Sørlandsbanen. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix
  • NTB

Språkrådet ber Jernbanedirektoratet om å gripe inn for å stoppe endringen.

– Jernbanedirektoratet må legge føringer for hvilke navn togoperatørene kan bruke på vegne av det offentlige, sier direktør Åse Wetås i Språkrådet.

Navnet Sørlandsbanen ble vedtatt i Stortinget i 1913, og brukes i dag som navn på jernbanestrekningen mellom Drammen og Stavanger, og som navn på reiser på strekningen mellom Oslo og Stavanger.

Språkrådet advarer om at det kan bli forvirrende for folk å måtte forholde seg til to ulike navn om det skal bli ulike navn på jernbanestrekningen og på produktet man kjøper billett til.

Språkrådet påpeker i en pressemelding at Go-Ahead disponerer offentlig infrastruktur og mottar offentlig tilskudd, og at det slik de ser det derfor vil være uheldig om «navn på viktige offentlige tjenester skal byttes ut hver gang tjenesten har fått en ny operatør etter en anbudsrunde».

Les mer om

  1. Go-Ahead