Voldssiktet NATO-offiser varetektsfengslet

En høytstående utenlandsk offiser ved Joint Warfare Centre (JWC) på Jåttå i Stavanger er varetektsfengslet, siktet for familievold.

Advokat Odd Rune Torstrup sier hans klient nekter for anklagene om familievold.

Den siktede mannen erkjenner ikke straffskyld.

Han skal ifølge siktelsen ha utsatt sin ektefelle og deres barn for fysisk og psykisk vold over en lengre periode, skriver Stavanger Aftenblad.

Mannen i 50-årene ble pågrepet og siktet torsdag i forrige uke. Lørdag ble han fremstilt for varetektsfengsling i Stavanger tingrett, men retten tok ikke politiets begjæring om fengsling til følge.

Tingretten valgte å løslate mannen fordi det i henhold til NATOs statusavtale er hjemlandet til den siktede som har førsteretten til jurisdiksjon i denne typen saker.

– Fare for bevisforspillelse

Påtalemyndigheten anket tingrettens løslatelse til lagmannsretten og fikk ja til oppsettende virkning, slik at mannen måtte sitte i varetekt til anken var avgjort. Gulating lagmannsrett behandlet saken tirsdag og slår fast at norske myndigheter kan bruke tvangsmidler mot den høytstående NATO-offiseren, til tross for at hans hjemland har førsteretten til å etterforske saken.

Politiadvokat Maren Sagvaag Retland sier politiet mener det foreligger bevisforspillelsesfare dersom siktede løslates.

– Vi er tidlig i etterforskningen av en sak hvor siktelsen omhandler vold i nære relasjoner, sier Retland.

Benekter anklagene

Forsvarsdepartementet varslet fredag myndighetene i siktedes hjemland om at en av deres statsborgere er siktet i en straffesak.

Mannens forsvarer, advokat Odd Rune Torstrup, sier hans klient ikke erkjenner straffskyld.

– Han begjærer at saken mot ham blir frafalt. Han nekter for at han har mishandlet familien sin, sier Torstrup. (NTB)