Støtten til Islamsk Råd Norge blir avsluttet

Stortingets familie- og kulturkomité innstilte tirsdag på at andre rate i støtten til Islamsk Råd Norge (IRN) ikke skal utbetales.

Generalsekretær i Islamsk Råd Norge (IRN), Mehtab Afsar (t.h.), sammen med leder av kvinnegruppen Smaira Iqbal og styreleder Zaeem Shaukat (t.v.) etter møtet mellom IRN og Kulturdepartementet om statsstøtten til organisasjonen i slutten av september.

Innstillingen fra komiteen var enstemmig.

Den årlige statsstøtten til Islamsk Råd har vært på 1,3 millioner kroner og har blitt utbetalt to ganger årlig. Det var utbetalingen IRN skulle fått i juli, og som ble frosset av Kulturdepartementet tidligere i år, som nå er stanset.

– Jeg er glad for at komiteen har kommet til en rask enighet i dette spørsmålet, slik at midlene kan fordeles til organisasjoner som driver religionsdialog, som var formålet, sier komitéleder Tone Wilhelmsen Trøen (H).

Regjeringen har blant annet begrunnet kuttet i støtten med at Islamsk Råd ikke lenger har den nødvendige tilliten og at de ikke oppfyller vilkårene for støtte.

Islamsk Råd Norge (IRN) klaget 20. november i år på vedtaket fra Kulturdepartementet om å kutte i statsstøtten til organisasjonen.