Forgrep seg og hjalp psykiatrisk pasient med selvmordsforsøk

Familiefaren (37) har innrømmet å ha hatt et intimt forhold med den 12 år yngre kvinnen mens hun var hans pasient.

Pleieren var pasientens primærkontakt mens de hadde et intimt forhold og han forsøkte å hjelpe henne å ta sitt eget liv i stedet for å sørge for at hun fikk kvalifisert hjelp.
  • Per Annar Holm
  • Lene Li Dragland

Mens pleieren var hennes primærkontakt ved psykiatrisk avdeling på Blakstad sykehus i Asker skal han ha bistått henne ved flere selvmordsforsøk.

Over en periode på fire måneder våren og sommeren 2013 skal han også ha utnyttet jobben som pleier til å ha en rekke samleier med kvinnen ulike steder på Østlandet.

— Lever fortsatt

Statsadvokat Erik Førde, som har tatt ut tiltalen, sier til budstikka.no at dette er en svært alvorlig sak:

— Fornærmede er fortsatt i live, og tiltalte har erkjent de faktiske forhold, sier Førde.

Tiltalen er blant annet tatt ut etter paragraf 67 i helsepersonell-loven hvor det slås fast at pleiere kan straffes dersom de har «unnlatt å utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og å gi den omsorgsfulle hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig, eller ikke å ha innhentet bistand eller henvist pasienter videre der dette var nødvendig og mulig».

Lukkede dører

Aktor, politiadvokat Helge Vigerust, forsvarer Morten Johan Bjønness og bistandsadvokat Steinar Haveraaen Glimsholt er i hvert fall enige om én ting, og det er at dørene bør lukkes når Asker og Bærum tingrett settes 28. april.

— Det er i tiltalen tatt forbehold om at han skal fradømmes retten til å arbeide som pleier på livstid, men også tap av retten til å kjøre bil, sier aktor Vigerust.

Forøvrig ønsker ikke de to andre advokatene å kommentere saken.

Fant ulovlige våpen

Da politiet ransaket pleierens bolig i september 2013 fant de også to uregistrerte hagler.

Det er satt av tre dager til saken, som skal administreres av tingrettsdommer Cecilie Walnum.

37-åringen var ansatt som pleierassistent, og har ikke autorisasjon som helsepersonell.

Krevende sak

— Dette har vært en vanskelig sak for alle involverte. Etter at den ble kjent, har vi gått opp interne rutiner enda en gang for å sikre at alle ansatte skal være kjent med og følge disse. Vi har jobbet svært grundig med å gjennomgå det som skjedde, både i forhold til redegjørelsen til Statens helsetilsyn og internt, sier kommunikasjonsrådgiver Birgitte Gransæther i Vestre Viken HF.

Tilsynssaken Statens helsetilsyn åpnet mot Vestre Viken HF ble avsluttet uten at det ble konkludert med brudd på lovverket.

-Fikk tett oppfølging

Avdelingssjef på Blakstad sykehus, Carsten Bjerke, sier at pasienten fikk en omfattende og faglig god oppfølging etter at saken ble avdekket:

-Dette er en forferdelig trist sak. Vi informerte pasienten om hennes rettigheter, og dekket også advokatutgiftene i en periode, sier Bjerke.

Det har ennå ikke fremkommet noen erstatningskrav til Norsk pasientskadeerstatning i kjølvannet av saken.

Les også: