Utviklingsminister Astrup til Afrika med milliarder i støtte til utdanning

På sin første tur til Afrika som utviklingsminister har Nikolai Astrup med seg løfter om 2 milliarder kroner til utdanningstiltak.

Utviklingsminister Nikolai Astrup (H).
  • NTB

I Senegals hovedstad Dakar deltar Høyre-statsråden fredag på en konferanse i regi av Det globale partnerskapet for utdanning (GPE).

Der vil han kunngjøre at Norge de neste tre årene vil bidra med over 2 milliarder kroner til GPE.

– Norge vil blant annet vektlegge jenters utdanning, inkludering av barn med nedsatt funksjonsevne, lærere og læringsutbytte, og hvordan det kan bli en mer effektiv innsats i skolesektoren på landnivå, sier Astrup.

Utdanning av lærere

Regjeringen setter av 600 millioner kroner mer enn i forrige treårsperiode. Pengene skal sørge for at 1,7 millioner flere lærere blir utdannet og at 19 millioner flere barn fullfører grunnskolen.

– 264 millioner barn og unge står i dag helt utenfor skolen. Utdanning er avgjørende for å bekjempe fattigdom og skape samfunnsutvikling, sier Astrup, som er Solberg-regjeringens første utviklingsminister.

Fra 2013 til regjeringsutvidelsen i 2018 var det utenriksministeren som styrte bistandsporteføljen.

GPE er et samarbeid mellom land, organisasjoner, sivilsamfunn, privat sektor og stiftelser.