SSB-tall: Kraftig reduksjon i klimagassutslippene fra veitrafikken i Norge

Gikk ned med 900 000 tonn i fjor.

Økningen i antall elbiler pekes på som en av forklaringene bak nedgangen i utslippene fra veitrafikken. Her fra elbil-parkeringen på Akershus festning i Oslo.

Det viser foreløpige tall fra SSB.

– Dette er gledelige nyheter. Det viser at langsiktig og målrettet arbeid med å begrense klimagassutslippene fra veitrafikken nytter, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen i en pressemelding fra Statens vegvesen fredag

Han mener den viktigste årsaken er redusert bruk av fossilt drivstoff.

– Tallene viser at selv om vi har hatt en økning på 0,9 prosent i samlet kjørelengde for norske personbiler fra 2016 til 2017, har klimagassutslippene fra veitrafikken gått ned fra 9,7 millioner tonn i 2016 til 8,8 millioner tonn i 2017 eller med rundt 9,6 prosent, sier Gustavsen.

– Klimagassutslippene i Norge totalt er redusert med rundt 1,7 prosent. Den viktigste årsaken er redusert bruk av fossile brensler til veitrafikk. Da blir det også spesielt viktig at biodrivstoffet er bærekraftig, sier Gustavsen.

Utslippene fra veitrafikken går også ned fordi flere velger å kjøpe el- og hybridbiler og på grunn av en økning i innblanding av biodrivstoff, ifølge Veivesenet.

– I dag kjører det 171 000 elbiler på norske veier. I sist oppdaterte tall for 2018 utgjorde elbiler rundt 26 prosent av nybilsalget i Norge. Dette viser at vi er på rett vei mot målet om at alle nye personbiler skal være nullutslippskjøretøy i 2025, sier Gustavnsen i pressemeldingen.