Har funnet nytt baderomsvitne i Jensen-saken

Spesialenheten har nå identifisert mannen som jobbet på badet Eirik Jensen (61) skal ha fått av Gjermund Cappelen. Mannen skal være knyttet til hasjbaronens nettverk.

Eirik Jensen (61) må svare for flere bevis som ble avgjørende for den fellende dommen i Oslo tingrett på 21 års fengsel.

Et av bevisene som bidro til å felle ham i tingretten, var omfattende oppussing av et småbruk som han eide i Nes kommune i 2005. Deriblant et helt nytt, flislagt bad verdt minst 200.000 kroner.

Oslo tingrett slo fast at det var Gjermund Cappelen som betalte for oppussingen som en gjenytelse for Jensens bistand i hasjimporten, og at det er en utilbørlig fordel som faller inn under korrupsjonsbestemmelsen.

Spesialenheten brukte mye tid på bevisføringen rundt restaureringsarbeidet under tingrettens behandling.

Cappelens mann i hasjligaen

Eirik Jensen har forklart at han forholdt seg til en dansk håndverker som Cappelen hadde anbefalt, og at han aldri fikk betalt håndverkeren 120.000 kroner han skyldte ham fordi mannen døde.

Det viste seg at rørleggerarbeidet ble utført av en mann som tilhørte Cappelens hasjliga. Mannen ble i fjor dømt til 11 års fengsel i den såkalte oppbevaringssaken.

Gjermund Cappelens betrodde mann pusset opp badet til Eirik Jensen.

Tingretten: Cappelen betalte

Jensen har forklart at han ikke visste noe om hvem rørleggeren var, bare at han ble leid inn av dansken. I egenerklæringen som Jensen la frem da småbruket ble solgt i 2009, har han ført opp at badet ble bygget av et navngitt aksjeselskap.

Fant håndverker som la membran

Nå har Spesialenheten identifisert mannen som la den vanntette membranen i baderomsgulvet. Mannen skal være en venn av den hasjdømte rørleggeren.

Aftenposten får vite at mannen er avhørt av Spesialenheten.

– Jeg ønsker ikke å uttale meg om den forestående bevisførselen og kan derfor hverken bekrefte eller avkrefte det du spør om, svarer Guro Glærum Kleppe, nestleder i Spesialenheten og aktor under ankesaken.

Varsler mer informasjon fra Jensen

Eirik Jensens forsvarer, John Christian Elden, varslet at den tidligere polititoppen vil dele mer informasjon enn han gjorde i Oslo tingrett. Blant annet om det nasjonale, hemmelige prosjektet. Et prosjekt som ble omtalt som topphemmelig.

– Han ser det som nødvendig. Det står så mye på spill. Han har fått en dom på 21 års fengsel fordi han ikke fikk forklare seg fult ut i tingretten. Da er han nødt til å gjøre det, sa Elden etter første dag i ankesaken.

På spørsmål om hva slags opplysninger Jensen vil komme med, svarte Elden:

– Han vil forklare seg mer omfattende knyttet til informantbehandling, politiets virksomhet, metoder og så videre.

Preget av stunden

Den tidligere politilederen ankom Oslo tingrett, hvor ankesaken blir holdt, litt over klokken 08. Fokusert og kampvillig svarte Jensen på noen få spørsmål før retten ble satt. Den siste tiden har brukt til å lese og sette seg inn i saksdokumentene, fortalte han.

– Jeg har gjort hjemmeleksen min, sa Jensen, og la til:

– Man er jo preget av stunden. Det er siste sjanse. Det er livet det er snakk om. Da skjønner dere vel det meste.

Gjermund Cappelen blir sittende bak Eirik Jensen under ankesaken.

Dommer: – Vi følger nemlig ikke med

Dagen startet med utvelgelse av juryen. Ti jurymedlemmer og to reserver, seks menn og seks kvinner er nå de som kommer til å avgjøre Jensens skjebne.

Assisterende sjef i Spesialenheten, Guro Glærum Kleppe, en av tre aktorer i saken mot Jensen, begynte så med innledningsforedraget.

Påtalemyndigheten gikk møysommelig gjennom historien bak Jensen-saken, SMS-utvekslingene mellom Jensen og Cappelen og kontantinnskudd. Kleppe instruerte også juryen i hvordan tidslinjer og hjelpedokumenter måtte brukes.

Mens aktor forklarte politiets instrukser for informantbehandling måtte rettens administrator, lagmann Kristel Heyerdahl, stanse Kleppes forklaring. Hun ba forsvarerne til Jensen og Cappelen om å si fra om de ikke klarte å følge med på Kleppes gjennomgang.

– Vi følger nemlig ikke med, sa Heyerdahl. Det er uklart hva hun mente med dette, men det skapte latter inne på presserommet.