NSB-sjefen: Vår konklusjon er at vi må stole mer på buss

Fredag var Bane Nor, NSB og Jernbanedirektoratet igjen kalt inn til samferdselsministeren. Årsak: Alt trafikktrøbbelet etter sommeren. Eneste foreløpige løsning: Mer buss.

Disse bussene ved spor 19 på Oslo S fredag ettermiddag er en del av NSBs beredskap ved togtrøbbel. Tilsammen 20 busser skal nå i Oslo og langs Østfoldbanen for å ta over ved trafikkstans. Noe det har vært mye av etter sommerens buss for tog-periode.

Togtrafikken rundt Oslo har etter sommeren vært en lidelse for mange passasjerer. Med til dels alvorlige feil nesten hver dag, slik NSB-sjef Geir Isaksen selv uttrykker det. Ikke minst er Drammenbanen og Østfoldbanen rammet av signal, strøm- og kommunikasjonsproblemer internt i jernbanen.

Trøbbelet er en ren reprise av alle forsinkelsene og innstillingene etter sommeren i fjor.

– Vi burde nok ha kvalitetssikret (at alt fungerte) bedre etter sommerens arbeider, erkjente sjef for Bane Nor etter møtet hos samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) fredag ettermiddag.

Dagen skulle egentlig være en gledens dag for norsk jernbane, som mottok sitt Flirt-togsett nummer 100. De moderne og velfungerende Flirt-settene har gitt norsk jernbane et løft, først og fremst på Østlandet.

I stedet måtte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gå rett fra denne markeringen til møtet han selv hadde kalt inn med toppene i NSB, Bane Nor og Jernbanedirektoratet.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) foran Flirt-sett nummer 100. Togene som går på norske linjer i dag eies ikke lenger av NSB, men av Norske Tog, ett av flere selskaper i den nye jernbaneorganiseringen. Norge skal ha ytterligere 50 Flirt-sett. Ett dobbelt sett har 600 sitteplasser.

Få tiltak på kort sikt

Ifølge presseinvitasjonen var en hovedintensjon med møtet hos Solvik-Olsen å finne tiltak som kan settes inn for å bedre reisehverdagen for pendlere.

Av kortsiktige tiltak hadde jernbanetoppene lite å vise til.

Gorm Frimannslund pekte på et intensivert, forebyggende arbeid med å gå over skinneskjøter og å renske vegetasjon langs sporene. Solvik-Olsen trakk frem informasjon til de reisende som han lovet at «om relativt kort tid» skal bli bedre, ikke minst når noe skjer.

– Kundene må stå mye mer sentralt enn det har gjort denne sommeren, konstaterte Solvik-Olsen.

Bekymret jernbanestemning. Persontogsjef Arne Fosen i NSB (fra v.), samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, Bane Nor-sjef Gorm Frimannslund og Svein Horrisland i Jernbanedirektoratet samlet i Samferdselsdepartementet fredag ettermiddag.

NSB-sjefen: Vi må stole mer på buss

En som imidlertid har innført et kortsiktig tiltak er NSB-sjef Geir Isaksen.

Fredag morgen varslet han i et debattinnlegg i Aftenposten en prøveordning med 20 faste beredskapsbusser i rushtiden, plassert langs Østfoldbanen om morgenen og i Oslo sentrum om ettermiddagen.

Ordningen, som er innført umiddelbart, ble omtalt i et avisinnlegg som var et svar togpendler Lena Juntti. I Aftenposten i forrige uke fortvilte hun over hverdagen på strekningen Oslo-Mysen.

«Jeg er ikke interessert i å høre skryt om hvor mye Regjeringen satser på samferdsel, eller mer sutring fra NSB om at det er Bane Nors feil,» skrev Juntti.

«Vår konklusjon er at vi må stole mer på buss når toget ikke kommer frem,» svarer Isaksen, og:

«Jeg synes det er trist på vegne av jernbanen at vi ikke kan stole mer på vår egen leveranse, men må ha busser i beredskap.»

Også samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har gitt svar til Juntti, i Aftenposten.

«Jeg har dog enda større forståelse for at passasjerer blir frustrerte når togtrafikken ikke fungerer som den skal etter at vedlikeholdsperioden er over,» skrev han.

Ett rushtidstog tilsvarer 16 busser

Isaksen konstaterer at det vil være begrenset hva 20 busser kan klare. Ifølge NSB-sjefen ruller rushtidstog mot Oslo med opptil 800 personer om bord. Det alene tilsvarer 16 busser.

Bussberedskap ved Oslo S.

Stengt Nordby-tunnel gir enda større press

Da Nordbytunnelen sør for Tusenfryd på E6 i Follo var delvis stengt for vedlikehold i vinter stol folk som sild i tønne på Østfoldbanen. Fra 3. september av og ti uker fremover stenges sørgående tunnelløp, og trafikken skal delvis gå gjennom nordgående, delvis på sideveier. Det vil igjen legge press på to av tre linjer på Østfoldbanen.