Kripos har siktet flere personer for attentatet mot William Nygaard

William Nygaard ble skutt tre ganger i ryggen utenfor sitt hjem i Oslo i 1993. Attentatet kom etter at Nygaard ga ut Salman Rushdies bok Sataniske vers.

William Nygaard overlevde tre skudd i ryggen utenfor sitt hjem i Dagaliveien i Oslo i 1993.

– Dette er en viktig videreføring av saken, viktig for oss alle av samfunnspolitiske årsaker i en tid hvor ytringsfrihet og menneskerettigheter utfordres mer enn på årtier, sier William Nygaard til Aftenposten.

Torsdag denne uken er det 25 år siden drapsforsøket skjedde. Saken ville da ha blitt foreldet, og det ville vært for sent å stille gjerningsmennene til ansvar. Men i og med at det er tatt ut en siktelse nå, er foreldelsesfristen brutt og etterforskningen kan dermed fortsette.

– Vi har skjellig grunn til mistanke, og mener det er veldig viktig å oppklare denne saken på grunn av dens store samfunnsmessige betydning, sier politiinspektør Anne Cecilie Dessarud i Kripos til NRK.

Pressesjef Ida Dahl Nilssen sier at Kripos ikke har innhentet noe nytt materiale, men at etterforskerne har gått gjennom det gamle materialet på nytt.

Neppe i Norge

– Egentlig er dette et uheldig tidspunkt å informere om siktelsene vi har tatt ut, men av hensyn til foreldelsestidspunktet, fant vi det nødvendig likevel, sier Ida Dahl Nilssen i Kripos til Aftenposten.

Etter det NRK erfarer har personene blitt etterforsket i saken tidligere, uten å ha hatt formell status som mistenkte eller siktede.

Nilssen kan overfor Aftenposten ikke si noe annet om de siktede enn at de ikke er norske statsborgere, og at de sannsynligvis ikke befinner seg i Norge.

– I og med at de etter alt å dømme befinner seg i utlandet, er dette naturligvis ikke en sak vi kan jobbe med uten å kontakte myndigheter i andre land, sier hun. Hun kan imidlertid ikke bekrefte om det allerede er opprettet kontakt med utenlandske myndigheter. Hun ønsker heller ikke si noe om hvorvidt det er snakk om land som Norge har utleveringsavtale med.

– Siktelsene er tatt ut nylig, jeg kan dessverre ikke si så mye mer. Vi håper at det blir mulig å gi mer informasjon om ikke så lenge, sier Nilssen.

Attentatet mot Nygaard ble satt i sammenheng med at han var ansvarlig for å utgi boken Sataniske vers. Irans åndelige leder, ayatollah Ruhollah Khomeini, hadde utstedt en dødsdom over alle som bidro til å utgi boken, fordi han mente den spottet islam.

William Nygaard og Salman Rushdie i 1999, etter at ayatollah Khomeini hadde utstedt fatwa med dødsdom over forfatteren, forleggere og oversettere.

Politiet i Oslo satte inn store etterforskningsressurser, men klarte aldri å finne ut hvem som sto bak attentatet. Nå kan Kripos sitte på løsningen.

– Jeg ser på dette som et langt skritt i riktig retning. Jeg håper politiet nå endelig kan greie å finne ut hvem som ville ta livet av meg, sier William Nygaard til NRK.

William Nygaard, tidligere forlagssjef i Aschehoug.

Fundamentalistisk miljø

Kripos har fått såpass mange nye opplysninger at de i samråd med Riksadvokaten og Oslo statsadvokatembeter har valgt å sikte både den antatte skytteren og hans medhjelpere.

Etter det NRK forstår tilhører de siktede et fundamentalistisk miljø.

Nygaard ble orientert om den siste utviklingen i saken for et par uker siden.

– Jeg er ikke så opptatt av at gjerningsmennene skal straffes, men jeg vil vite hvem de var og hvilket miljø det var som sto bak. Jeg vil vite hvilke forbindelser de eventuelt har til det iranske regimet, sier Nygaard til NRK.

Sjelden paragraf

Kripos har tatt ut siktelse etter to paragrafer i straffeloven. Den ene er § 233 om overlagt drapsforsøk. Den andre er en lov som knapt har vært prøvd i en norsk rettssal. Det dreier seg om § 99 a om angrep på sentrale samfunnsinteresser.

Begge de to paragrafene har en øvre strafferamme på 21 år.

– Jeg synes det er uhyre interessant at politi og påtalemyndighet så tydelig signaliserer at dette er et angrep på det frie ord, og at de bruker en paragraf som handler om at gjerningsmennene har satt betydelige samfunnsinteresser i fare, sier Nygaards advokat, Vidar Strømme, til NRK.


Utenlandske statsborgere

Kripos forsikrer at siktelsene ikke er noe de tar ut i hui og hast, rett før saken blir foreldet.

– Vi vil gjøre alt som er realistisk mulig for å oppklare saken, sier politiinspektør Dessarud i Kripos. Hun vil ikke kommentere hva slags miljø de siktede tilhører, men bekrefter at de er utenlandske statsborgere og at de ikke oppholder seg i Norge.

Kun én person har tidligere vært pågrepet og siktet i saken. Han hadde samme type våpen og ammunisjon som det som ble brukt under Nygaard-attentatet. Mannen dro til Iran på enveisbillett dagen etter at Nygaard ble skutt.

Han ble siktet for å ha avgitt falsk forklaring i 1994, men siktelsen ble senere frafalt. Han er ikke siktet i saken nå.

Samfunnsviktig

Opphevelsen av foreldelsesfristen gjelder kun de personene som nå er siktet. Etter 11. oktober kan andre som har opplysninger straffritt fortelle om det de eventuelt vet om drapsforsøket.

– Saken er så viktig at vi også jobber for å løse den selv om vi skulle havne i den situasjonen at vi ikke kan stille noen strafferettslig til ansvar. Men målet er å oppklare saken, og å få de siktede utlevert til Norge slik at de kan straffeforfølges, sier Dessarud.