Norge

Storberget offentliggjorde ikke kritisk DNA-rapport

I 2007 la Knut Storberget fram lovforslaget om DNA-reformen, som ble vedtatt i 2008. DNA-reformen senket terskelen for hvilken kriminalitet som kreves for å bli registrert i DNA-registeret
  • Arild Færaas
  1. juni fikk Knut Storberget en kritisk rapport om DNA-bevis og rettssikkerhet han selv hadde bestilt. 2. november var den fortsatt ikke offentliggjort.

— Vi leverte den personlig på kontoret hans, sier Ragna Aarli til Aftenposten.

Hun er førsteamanuensis i rettsvitenskap i Bergen og skrev rapporten «sakkyndighet ved bruk av DNA-bevis i straffesaker» sammen med professor Asbjørn Strandbakken. De to laget en rapport som Knut Storberget fikk for fire og en halv måned siden, men som onsdag ennå ikke var publisert. Rapporten var laget på bestilling av justisministeren.

Les også

Rapport bestilt av Storberget: Mener DNA-monopol truer rettssikkerheten

Monopol-kritikk

Rapporten argumenterer sterkt for viktigheten av et alternativt analyselaboratorium i Tromsø, som Aftenposten onsdag fortalte ikke hadde fått penger i 2012-budsjettet.

— Rent prinsipielt er det helt nødvendig med to institutt, fordi man trenger en «second opinion». Man får også større analysekapasitet, sier Aarli, som ikke vil ta stilling til om privat eller offentlig er best løsning.

— Men det er synd at det ikke er penger til Tromsø nå, legger hun til.

Rapporten finnes ikke på hjemmesidene til justisdepartementet, og den står heller ikke nevnt i statsbudsjettet 2012. Det eneste sporet Aftenposten har funnet, er i postjournalen til departementet.

Aarli har også skrevet boken «DNA-bevis» i forbindelse med evalueringen, og en kronikk sammen med Strandbakken og Storberget i august. Den ligger derimot ute på justisdepartementets hjemmesider.

Boken, som også tar for seg rettssikkerhetsutfordringer, er publisert. Men den er ikke like konkret, kritisk og har så mange forsøk til tiltak som rapporten har.

22. juli og ferie

Justisminister Knut Storberget var ikke tilgjengelig onsdag, men statssekretær Terje Moland Pedersen forklarer saken slik til Aftenposten.

— Dette skyldes kaos etter 22. juli og at det var sommerferie i ukene før.

Det er ingen grunn til at vi ikke skulle lagt ut rapporten, sier statssekretæren.Moland Pedersen sier at årsaken til at Tromsø ikke fikk mer penger neste år, var at det rett og slett ikke nådde opp i årets budsjettkamp.

Les også

Privat DNA-lab vil la seg kjøpe av Staten

— Men det betyr ikke at vi har lagt det bort, legger han til.

Høyres André Oktay Dahl, som er nestleder i justiskomitén, mener det er «påfallende» at rapporten ikke er nevnt i statsbudsjettet og mener det er «åpenbart» at den ikke er offentliggjort på grunn av innholdet.

— Det som står der, er bakgrunnen for forslaget vi har kommet med om å la private få lov til å drive DNA-analyse, sier han.

Terje Moland Pedersen avviser Oktay Dahl:

— Det er sludder og vås. Vi har ingen grunn til å skjule noe som helst i denne saken.

Heller ikke Rettsmedisinsk institutt, som får kritikk på flere punkter i rapporten, fikk tilgang på den før denne uken.

— Vi burde ha fått den, men ellers tar vi bare dette til etterretning, sier assisterende divisjonsdirektør Thor Håkstad i Folkehelseinstituttet som tidligere i år overtok Rettsmedisinsk institutt fra Universitetet i Oslo.

Les hele rapporten her:

Les også