Hverken PST eller politiet vil svare på om vaktholdet rundt justisministeren har vært godt nok

I natt brant det i bilen til justisminister Tor Mikkel Wara. PST mener brannen har en «åpenbar» sammenheng med de mange tidligere hendelsene hos ham.

Natt til søndag brant bilen til justisminister Tor Mikkel Wara (Frp). PST etterforsker saken.

– Vi etterforsker bredt, men har ingen konkret mistanke. Men vi ser svært alvorlig på saken, den har høy prioritet. Vi håper å løse den så fort som mulig, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) til Aftenposten ved 10.30-tiden søndag.

Bilen til landets justisminister sto parkert utenfor boligen i Oslo, der han bor sammen med familien sin. Klokken 01.41 natt til søndag ble politiet varslet av en forbipasserende om at bilen brant.

Dette er femte gang på tre måneder at det skjer hendelser på justisminister Tor Mikkel Waras eiendom. Tidligere har det blant annet vært branntilløp, tagging og en brevtrussel.

Politiet holder søndag morgen oppsyn med boligen til justisminister Tor Mikkel Wara etter at bilen hans brant natt til søndag.

Politiet viser til PST og omvendt

En PST-talsperson sa til Aftenposten tidligere i dag at de har overtatt etterforskningen, men at politiet står for vaktholdet rundt eiendommen nå.

– Vi har iverksatt tiltak, blant annet når det gjelder vakthold. Det er tiltak for å beskytte justisministeren, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt til Aftenposten ved 10.15-tiden.

– Dette er femte gang på få måneder at det har oppstått hendelser utenfor justisministerens hus. Er vaktholdet godt nok?

– Vi forholder oss til trusselvurderingen fra PST.

– PST sa tidligere i dag at politiet tar seg av vaktholdet nå?

– Vi forholder oss til løpende trusselvurderinger fra PST, jeg har ingen kommentar ellers, svarer Engeseth og henviser til PST.

Ved 12.30-tiden forteller Engeseth at det fortsatt er vakthold ved Waras bolig, men vil ikke gå i detalj om hvordan dette organiseres.

Tajik: - Grunnlag for bekymring

Ap-nestleder Hadia Tajik har selv hatt bistand av PST etter trusler.

– Det er grunn til å reagere veldig sterkt på at Waras hus og hjem har vært utsatt gjentatte ganger. Tor Mikkel Wara må kunne føle seg trygg som borger og som en som har påtatt seg et offentlig verv. Jeg forutsetter at PST og politiet gjør det de kan for å ivareta tryggheten til landets justisminister, sier Tajik, jurist og tidligere leder i justiskomiteen.

– Likevel er det femte hendelse utenfor justisministerens hjem på kort tid?

– Vi kjenner ikke til hvilke sikkerhetstiltak som er tatt etter de ulike hendelsene. Jeg vil være forsiktig med å trekke noe skarp konklusjon. Men det er grunnlag for bekymring når justisministeren gjentatte ganger utsettes for slikt.

– Hva forventer du vil skje i denne saken fremover?

– Jeg legger til grunn at politiet følger dette tett, sier Tajik.

Tidligere Kripos-etterforsker: Burde kunne hindre at det skjer

Aftenposten har spurt tidligere Kripos-etterforsker, i dag leder for Norsk Forening for Etterforskning og Sikkerhet, John Chr. Grøttum, om dette i utgangspunktet bør være en overkommelig sak å etterforske.

Det er nok en utfordring å etterforske den. Men utgangspunktet burde være at man hindrer at dette skjer. Så slipper man å etterforske nye hendelser. At de ikke klarer å hindre at det skjer når de har fått så mange forvarsler, er overraskende, sier Grøttum.

Både fysisk vakthold og sikring med tekniske virkemidler burde være mulig, sier han.

Forstår at det stilles spørsmål

PSTs Trond Hugubakken sier til Aftenposten at PST har ansvaret for å etterforske saken.

– Har vaktholdet vært godt nok, med så mange hendelser ved Waras bolig?

– Det kan man sette spørsmålstegn ved. Jeg skal ikke kommentere sikkerheten rundt justisministeren. Vi gjør fortløpende vurderinger og iverksetter sikkerhetstiltak når det er nødvendig.

– Hverken PST eller politiet vil svare på om vaktholdet har vært godt nok?

– Nei, det ønsker ikke jeg å svare på heller, sier Hugubakken.

– Det var en forbipasserende som varslet om brannen, det kan gi inntrykk av at det ikke er vakthold?

– Jeg forstår at det stilles spørsmål ved sikkerheten til justisministeren. Jeg ønsker ikke å si noe mer enn at dette er en løpende vurdering som PST gjør. Tiltakene vi mener er nødvendig, er iverksatt.

Natt til søndag brant bilen til justisminister Tor Mikkel Wara (Frp). PST etterforsker saken.

Mange hypoteser

Hugubakken bekrefter at PST ser brannen i sammenheng med tidligere hendelser på Waras bolig.

VG skriver søndag at de «erfarer» at PST fører en «bred etterforskning» som blant annet ser på miljøer på både ytre venstre og ytre høyre fløy.

Hugubakken vil ikke kommentere om det stemmer, men sier de etterforsker bredt og ikke har noen konkret mistanke per nå.

– Er det grunnlag for å tro at miljøer fra ytre høyre eller ytre venstre står bak?

– Det vil jeg ikke spekulere i.

NTBs bilder fra stedet viser skilter som forteller at området er kameraovervåket.

Boligen til justisminister Tor Mikkel Wara er kameraovervåket etter flere truende hendelser.

Skei Grande: - Angrep på ytringsfriheten

Venstre-leder Trine Skei Grande kaller hendelsen mot justisministeren «et sterkt angrep på ytringsfriheten». Hun forteller til NTB at hun er engstelig for at det skal bli nødvendig med strengere sikkerhetstiltak rundt statsrådene.

– Jeg er redd for avstanden som kan skapes hvis vi må ha sikkerhetsrutiner som vi ser i andre land rundt statsrådene. Da kommer demokratiet vårt til å miste mye, sier hun.

Venstre-leder Trine Skei Grande kaller brannen i justisministerens bil for et angrep på ytringsfriheten.

Også KrFs tidligere leder Knut Arild Hareide gir sin støtte til Wara. På Facebook kaller han nattens hendelser «et angrep på våre verdier og et angrep på vårt demokrati».

– Dette er ikke bare et angrep mot Wara og hans familie – men mot det åpne samfunnet vi ønsker med nær kontakt mellom politikere og folket. Det er ofte en belastning å være nærstående av politikere. Vi forstår og føler med familien Wara i det ubehag og den utryggheten de opplever nå, skriver han.

PSTs Hugubakken sier det er vanskelig å svare på om politikerne har større grunn til å være bekymret for egen sikkerhet.

– Vi har hele tiden sagt at vi ser en økning i omfanget av hets, trusler, sjikane og hatytringer. Politihøyskolen har gjort undersøkelser av hendelser mot folkevalgte og forteller at en høy andel sier at de opplever hets og trusler. Noe av det er straffbart, noe er i gråsonen.

Gjentatte hendelser

Justisministeren opplevde i desember å få både huset og bilen sin nedtagget med hakekors og ordet «rasist», i tillegg til at bilen ble forsøkt påtent.

I januar var det branntilløp i søppelkassen på adressen. I februar ble det funnet brennbar væske under justisministerens bil.

Forrige lørdag rykket politiet ut til Wara etter at det ble funnet et brev i postkassen hans. Ifølge politiet inneholdt brevet verbale trusler.

I desember opplevde justisministeren å få både bilen og huset sin tagget med ordet «rasist».
Les også

Tor Mikkel Wara: «Black Box Teater er moralsk konkurs»

Ingen kommentar fra Wara i dag

Hverken politiet eller PST har planer om pressekonferanse om dagens hendelse.

Ifølge senior kommunikasjonsrådgiver Andreas Skjøld-Lorange i Justisdepartementet kommer ikke Wara til å kommentere den siste hendelsen i dag.

Gjør departementet seg noen tanker om statsrådens sikkerhet?

– Enn så lenge viser vi til PST for sikkerheten rundt statsråden.

Er mangel på gjennombrudd i etterforskningen et tema i departementet?

– Det kommenterer vi ikke.

Heller ikke om man i departementet er tilfreds med vaktholdet rundt ministerens bolig?

– Vi viser til politiet og til PST, sier Skjøld-Lorange.