Dette er de ubesvarte spørsmålene i forsvinningssaken

Siste kjente, sikre livstegn fra Anne-Elisabeth Hagen (68) var en samtale med et familiemedlem 31. oktober 2018. Hva har skjedd?

 Hva har skjedd med Anne-Elisabeth Hagen (68)? Politiet mener hun ble bortført fra sin egen bolig (bildet) 31. oktober.

Anne-Elisabeth Hagen (68) forsvant fra boligen hun deler med sin mann, Tom Hagen (68), i Sloraveien 4 på Lørenskog, sannsynligvis på formiddagen 31. oktober 2018.

Hva har skjedd?

Politiet opplyser at de jobber bredt, men at de jobber ut fra at Anne-Elisabeth Hagen er blitt bortført av profesjonelle gjerningsmenn. Det bygger de særlig på det faktum at det er bedt om løsepenger i kryptovaluta og at gjerningsmennene har sendt beskjed gjennom en avansert digital plattform.

Politiet har uttalt at de anser det lite trolig at det eksisterer norske kriminelle miljøer som har kapasitet til å gjennomføre noe slikt. De mistenker at det er et utenlandsk miljø som står bak.

Først onsdag denne uken, få minutter etter at Aftenposten gikk ut med historien om forsvinningen, sperret politiet av området rundt boligen til Hagen-ekteparet i Sloraveien på Lørenskog.

Hvem snakket hun med og hva snakket de om?

Det siste livstegnet fra 68-åringen skal ha vært på morgenen eller formiddagen 31. oktober. Det er fremkommet opplysninger om at hun skal ha snakket med en eller flere personer i familien.

Etterforskningsledelsen ønsker ikke å opplyse hvem hun har snakket med, hva det dreide seg om eller på hvilken måte samtalen foregikk.

Hvem ble fanget opp av kameraene?

I tidsrommet 07.36–08.00 fanget overvåkingskameraene utenfor Tom Hagens arbeidssted i Futurum-bygget på Rasta i Lørenskog tre personer som går og sykler på Hornerudveien.

En av personene går østover, snur og går deretter tilbake igjen. Politiet har ennå ikke identifisert disse personene, og er svært interessert i å komme i kontakt med dem. Fredag opplyste politiet at de har fått tips om den mulige identiteten til to av personene.

Politiet har etter all sannsynlighet sikret alle digitale spor fra mobiltelefoner som har vært aktive i dette området i tiden før, under og en viss tid etter forsvinningstidspunktet.

Vi vet ikke hvilke andre observsjoner som er sikret fra kameraovervåkingen.

Når forsvant hun?

Vi kjenner ikke tidspunktet for når Anne-Elisabeth Hagen forsvant. Politiet har opplyst at hun sannsynligvis forsvant på formiddagen 31. oktober.

Ektemannen Tom Hagen har forklart at han kom hjem og fant et eller flere ark som på gebrokkent norsk som inneholdt advarsler mot å kontakte politiet, grove trusler og krav om løsepenger. Han skal ha kontaktet politiet kort tid etterpå, som anmeldte forholdet umiddelbart.

 Politiet mener at Anne-Elisabeth Hagen ble bortført fra ekteparets bolig i Sloraveien på Lørenskog på formiddagen 31. oktober 2018. Boligen ligger i midten på dette bildet, inn mot et lite skogholt.

Aftenposten har vært i kontakt med en nabo som forteller at han ble oppsøkt av politiets spanere klokken 17 samme dag. Det antyder at hun sannsynligvis forsvant en eller annen gang i løpet av de ni timene fra det siste videoopptaket klokken 08 og da naboen fikk politiet på døren klokken 17.

Politiet har opplyst at hun sannsynligvis ble bortført en gang i tidsrommet 09.14 og 13.30.

Hvilke spor er sikret?

Åstedsgranskere har i flere uker jobbet inne i huset. Totalt er det utført flere hundre timer med tekniske undersøkelser i boligen, ifølge naboene. Noen av dem har til og med loggført politiets aktivitet. Vi vet ikke om politiet har funnet spor etter kamp i huset, men det skal ha vært uorden og rotete på badet.

Kriminalteknikere undersøker ekteparets bolig 10. januar.

Vi vet heller ikke om politiet har sikret materiale fra passeringssteder på grensen eller fra overvåkingskameraer i nabolaget.

Har det vært kommunikasjon?

Politiet har opplyst at det har vært digital kontakt og at «det har vært noen i den andre enden», men ønsker ikke å svare på om Tom Hagen eller politiet faktisk har kommunisert med eventuelle gjerningsmenn.

Politiet nekter å svare på konkret spørsmål om det har vært én eller flere kontakter. Dermed er det uklart om politiet kun sitter med en instruks om å utbetale løsepenger.

 Politiinspektør Tommy Brøske fra Øst politidistrikt leder etterforskningen av saken.

Politiet har opplyst at den digitale kanalen som gjerningsmennene har valgt, krever innbetaling av penger, og at kommunikasjonsmetoden ikke legger opp til god kommunikasjon.

Helt fra dag én har politiet i denne saken vært opptatt av å opprette en annen kommunikasjonskanal som vil forenkle en dialog. Det har ikke gitt resultater.

Hva sier mobilsporene?

Politiet vil ikke svare på spørsmål om de har kontroll på 68-åringens mobiltelefon. Bekjente av familien som har forsøkt å ringe Anne-Elisabeth Hagen, har ikke fått svar, men er i stedet blitt oppringt av politiet relativt kort tid etterpå.

Folk som har ringt til Tom Hagens mobiltelefon er blitt besvart av en ukjent mannsstemme som de antar er en politimann.

Politiet vil heller ikke svare på om de har kontroll på 68-åringen pass eller om noen eiendeler er fjernet fra huset.

Også ved boligen har politiet etter all sannsynlighet sikret digitale spor etter mobiltelefoner i området.

Politiet har opprettet en egen politipost i Sloraveien der folk kan henvende seg.

Var det den beste strategien?

12. januar er det 75 dager siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant. I løpet av de mer enn 10 ukene som er gått, har politiet ikke vært i stand til å foreta tekniske undersøkelser utenfor boligen eller i området rundt.

Dette er et valg som er tatt av hensyn til kvinnens liv og helse. I mellomtiden kan viktige spor ha gått tapt fordi vitners hukommelse er svekket. Først onsdag 9. januar ble området sperret av, bare minutter etter at Aftenposten omtalte saken.

Har du tips om denne saken?

Send e-post til

For sensitivt materiale, bruk: Securedrop

Vi kan også kommunisere via den krypterte meldingstjenesten Signal:

  • +47 911 64 210 (journalist Jan Gunnar Furuly)
  • +47 464 12 366 (journalist Harald Stolt-Nielsen)

Aftenposten beskytter sine kilder.