Norge

Ingen lønnsvekst for de lavest lønnede det siste tiåret

Mens de 10 prosent med høyest lønn i Norge har fått en reallønnsvekst på 15 prosent det siste tiåret, har de 10 prosent med lavest lønn stått på stedet hvil.

Peggy Hessen Følsvik i LO advarer mot økende lønnsforskjeller i Norge. Terje Pedersen / NTB scanpix

 • NTB

Det viser tall fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) og Statistisk sentralbyrå (SSB), skriver Dagsavisen.

I 2008 hadde de 10 prosent som hadde lavest lønn, en gjennomsnittslønn på 231.000 kroner. Ti år senere lå snittlønnen på 285.000 kroner for den samme gruppen. Det tilsvarer en lønnsvekst på 23 prosent, som også tilsvarer prisveksten i Norge, ifølge konsumprisindeksen. Dermed er reallønnsveksten på nøyaktig 0 prosent for de 10 prosent med lavest lønn.

Lønnshopp for de med høye lønninger

– Det bekymrer oss at vi ikke når de gruppene der tillitsvalgte og tariffavtaler ikke er på plass, sier LOs nestleder Peggy Hessen Følsvik. Til sammenligning har lønnsveksten ligget på 38 prosent for de 10 prosent med høyest lønn.

Høyere lønn til de med lavest lønn er et av kravene til LO før vårens lønnsoppgjør. Følsvik advarer mot konsekvensene dersom ulikhetene ikke reduseres.

– Dette skaper økte forskjeller. Det gir igjen grobunn for alvorlige sosiale problemer og økt konfliktnivå. Til sjuende og sist kan det true hele samfunnsmodellen vår, sier Følsvik.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Lønn
 2. Lønnsoppgjør

Relevante artikler

 1. NORGE

  Storstreik avverget – enige om lønnsvekst på 3,2 prosent

 2. ØKONOMI

  Mye høyere lønnsvekst i staten enn i industrien

 3. NORGE

  SAS-ledelsen reagerer på pilotenes lønnskrav. Men toppsjefen selv har fått et solid lønnshopp etter 2015

 4. ØKONOMI

  Økt prisvekst kan drive opp lønnsøkningen

 5. NORGE

  Lønnsoppgjøret mellom LO og NHO går til mekling

 6. ØKONOMI

  Viruskrise kan spolere lønnsfesten