Statsbygg vil fjerne paviljongen som huser 22. juli-senteret fra Høyblokken

Overlevende reagerer på at Statsbygg vil fjerne 22. juli-senteret fra åstedet i Regjeringskvartalet.

Statsbygg har foreslått å rive bygget som inneholder 22. juli-senteret, som er ment å være midlertidig. Informasjonssenteret inneholder en utstilling som forteller historien om terrorangrepet 22. juli 2011. Den utbrente bilen er utstilt inne i østre paviljong, som er foreslått revet. Fra en glugge i veggen kan man se ut på den plassen bilen sto parkert.
  • Astrid Løken
    Astrid Løken

For ett år siden åpnet 22.-juli-senteret. Informasjons- og kunnskapssenteret forteller historien om terrorangrepene 22. juli 2011.

Statsbygg overleverte sitt forslag til reguleringsplan for Regjeringskvartalet tidligere i sommer. I forslaget til reguleringsplan foreslår Statsbygg å rive østre paviljong og erstatte det med et nytt bygg. Paviljongen henger sammen med Høyblokken, som er foreslått bevart og bygget på.

Senteret skulle ligge i høyblokkens østre paviljong, men ble så omfattende at også første etasje i selve høyblokken ble tatt i bruk.

22. juli-senteret åpnet i fjor sommer. Utstillingen viser blant annet den utbrente bilen som bomben var plassert inne i. Bilen står bare noen meter fra der den ble funnet etter angrepet. Fra en liten glugge på veggen kan man se ut på plassen der bilen sto parkert.

«Rivning av østre paviljong anses som uheldig, men kompenseres med at nytt bygg i samme volum opprettholder forholdet mellom den høye og lave delen av H-blokken (høyblokka, red. anm.)», står det i konsekvensutredningen fra Statsbygg.

– Selve bygget er en del av utstillingen

Tor-Inge Kristoffersen, regjeringskvartalets representant i Nasjonal støttegruppe etter 22. juli-hendelsene, synes det er trist hvis paviljongen rives.

– Selve bygget er en del av utstillingen. Når folk går rundt der, og ser de ødelagte betongveggene og armeringsjern som stikker ut, så ser de at her har det skjedd noe voldsomt. Du klarer ikke å gjenskape den samme utstillingen et annet sted, sier Kristoffersen, som til daglig jobber i Departementets Servicesenter (DSS).

Skulle stå i fem år

Kristoffersen, som var på jobb i Regjeringskvartalet under terrorangrepet, mener senteret er blitt mer spesielt enn ventet.

– Så langt har over 70.000 besøkt senteret. Det skulle stå i fem år, men med den mottagelsen det har fått, med opplæringssenter for skoleklasser, så håper jeg det vil bestå der det er nå, sier Kristoffersen.

Han viser til at kafébygget på Utøya ble bevart ved å bygge et hus rundt.

– Jeg håper det mulig å få til en tilsvarende løsning for østre paviljong, slik at den også kan bevares, sier Kristoffersen.

77.000 besøkende på 13 måneder

22. juli-senteret opplyser at det fra åpningsdagen 22. juli i fjor og frem til 22. august i år, har vært 77.000 besøkende. Til sammenligning hadde Oslo Museum, som har fire museer i Oslo, 120.780 besøkende i 2015. Både Oslo Museum og 22. juli-senteret har gratis adgang.

Direktøren for HL-senteret: - Senteret bør få en sjanse

Guri Hjeltnes, direktør for Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret), mener senteret bør få en sjanse til å være med i videre planlegging.

– Det er godt at forslaget er på høring, for da kan utelatelsen av åstedet for terrorangrepet rettes opp igjen. Det sier seg selv at et angrep som rammet i hjertet av regjeringskvartalet ikke kan viskes ut i et nytt anlegg, det vil for alltid måtte markeres. Når det gjelder 22. juli-senteret, tenker jeg det er naturlig at det finner sted en evaluering av hvordan senteret har blitt, at man samler innspill til utstillingens karakter og oppbygging - det er mange måter å utforme en slik utstilling på, sier Hjeltnes.

Hun mener det høye antallet besøkende viser at sentert har satt seg.

– Det arbeides også intenst, så vidt jeg forstår, med å videreutvikle pedagogiske opplegg til skoleelever. Senteret bør få en sjanse til å være med i videre planlegging, sier Hjeltnes.

Hun synes det er rart at hverken Statsbyggs plan eller NIKUs kulturminneutredning ikke nevner 22. juli-senteret.

– Man kan ikke viske ut 22. juli-åstedet eller 22. juli-senteret med et pennestrøk, i dette tilfellet - ikke en gang nevne 22. juli, sier Hjeltnes, og legger til:

– Det er jo en stor satsning bak senteret. Ikke minst har tilpasningen av minnene og representasjonen overfor pårørende vært en gjennomtenkt og krevende prosess, som det virker rart å ikke omtale som noe som skal ivaretas, sier Hjeltnes.

Høringsfristen for forslaget til reguleringsplanen er høring fram til 31. oktober.

Denne politikvinnen var blant de aller første på åstedet etter at bomben gikk av i Regjeringskvartalet 22. juli 2011.

Statsbygg: - Ikke forenlig med nytt inngangsparti

Knut Jørgensen, prosjektdirektør for regjeringskvartalet i Statsbygg, sier at senteret var ment å være midlertidig plassert i Høyblokken.

– Vi har ingen føringer i vårt arbeid, som går ut på at det skal etableres et permanent 22. juli-senter der. Så hva som er tenkt fremover rundt dette, er ikke vi de rette til å svare på, sier Jørgensen.

Han presiserer at det uansett ikke er mulig å ha et senter i drift i byggeperioden, som vil vare i mange år.

Ifølge Jørgensen er bakgrunnen for at Statsbygg foreslår å rive paviljongen at det trengs et nytt inngangsparti.

– Vi tror ikke paviljongen, slik den er i dag, er forenlig med de funksjonene som et nytt inngangsparti trenger, sier Jørgensen.

– Men senteret er blitt godt mottatt.

– Vi har fått med oss den symbolikken og den verdien utstillingen har hatt, og hvordan den har blitt mottatt. Men igjen, så har vi sett på 22. juli-senteret i dagens plassering som et midlertidig prosjekt, sier Jørgensen.

Statssekretær Paul Chaffey (H) i Kommunal-og regionaldepartementet sier at 22. juli-senteret gjør en «svært viktig jobb med undervisning og informasjon» og «med god kunnskap er vi bedre rustet til å hente lærdom fra hendelsen og stå imot hat og ekstremisme i fremtiden».

Han sier imidlertid at det ikke er naturlig å kommentere planene for 22-juli-senteret «på lang sikt» siden Statsbyggs regjeringsplan fortsatt er ute på offentig høring.

Når reguleringsforslaget har vært på høring skal Statsbygg bearbeide forslaget, før statsråd Jan Tore Sanner får reguleringsplanforslaget. Saken vil komme til Stortinget rundt 2019. Sanner har tidligere anslått at innflytningen i 2023/2024.