— Jeg tror vi skal være forsiktige med å forhåndsprosedere saken nå, sier Lars Espen Aukrust, nevø av avdøde Kjell Aukrust – skaperen av Flåklypa-universet – og leder av Stiftelsen Kjell og Kari Aukrust, som forvalter forfatteren og tegnerens arv.

De andre aktørene i rettssaken som starter i Sør-Gudbrandsdal tingrett i dag, mandag, er like forsiktige. Det er tydelig at ingen ønsker å provosere motparten unødig. Men etter det Aftenposten erfarer, skal det være små sjanser for noe forlik og forsoning før saken. Spørsmålet om hvem som sitter med opphavsretten til den mest særegne bilen som noen gang er blitt bygget, skal få en rettslig avgjørelse. Åtte dager er avsatt til saken.

— Denne saken virker ikke åpenbar. Her er det forhold som er kompliserte og diskutable, sier ekspert på opphavsrett, professor Olav Torvund ved Universitetet i Oslo.

Bilen ble berg-og-dalbane

Den utløsende årsaken til rettssaken befinner seg nord for Lillehammer. Der har Hunderfossen Familiepark bygget en ny berg-og-dalbane, med en spesiallaget vogn som har plass til 14 personer. Vognen er som en langstrukket Il Tempo Gigante og har fått navnet Il Tempo Extra Gigante.

Dette er en bearbeidet versjon av Il Tempo Gigante, laget av Kjell Aukrust.
KJELL AUKRUST

Den er bygget etter godkjenning av Aukrust-stiftelsen, uten at Caprino Filmcenter, som laget filmen Flåklypa Grand Prix , har vært involvert. Det reagerte filmskaperen Ivo Caprinos sønn – Remo Caprino – på da planene om banen ble kjent.

Det ble gjort forsøk på å komme til enighet, men diskusjonene førte ikke frem. Det endte med at Caprino Filmcenter tok ut stevning mot Hunderfossen Familiepark for brudd på opphavsrettighetene og markedsføringsloven. Senere engasjerte Aukrust-stiftelsen seg også i saken, for å bistå familieparken og for å ivareta sine interesser i saken. I korte trekk kan partenes syn og tvisten forklares på følgende måte:Caprino mener at berg-og-dalbanen er basert på Il Tempo Gigante slik den ble laget til filmen Flåklypa Grand Prix , der opphavsretten er delt mellom Caprino Filmcenter og Aukrust-stiftelsen.

Hunderfossen Familiepark mener at berg-og-dalbanen er basert på tegningene av Il Tempo Gigante, som Kjell Aukrust laget lenge før filmen ble produsert. Rettighetene til disse tegningene sitter Aukrust-stiftelsen på alene.

Husker du den stemningsfulle musikken? Hør Flåklypa-melodien slik du aldri har gjort det før!

Flere konflikter

Dette er ikke den første konflikten knyttet til Flåklypa-filmen. Etter samarbeidet og suksessen skal det i perioder ha vært et anstrengt forhold mellom Ivo Caprino og Kjell Aukrust. Striden rundt Il Tempo Gigante er den siste i en serie av uenigheter som har kommet til overflaten og fått medieomtale. Her en noen av de andre:

På 90-tallet ønsket Ivo Caprino å lage et dataspill av Flåklypa Grand Prix . Aukrust ønsket ikke dette, men ga etter til slutt.

I 1999 var det en polemikk i VG etter at avisen hadde brukt beskrivelsen «Gigantes skaper» om Ivo Caprino. Aukrust påpekte at det var han som hadde ideen til bilen. Caprino skyldte på VG.

Fullskalaversjonen av Il Tempo Gigante, som ble laget etter premièren på «Flåklypa Grand Prix» i 1975.
HEIKO JUNGE/NTB SCANPIX

Før de døde, skværet imidlertid Aukrust og Caprino opp. Konfliktene fortsatte likevel etter deres bortgang. Strid om inntekter fra VHS— og DVD-salg førte til at Caprinos sønn, Remo Caprino, gikk til sak. Noen år senere måtte Caprino selv tåle kraftig kritikk etter at en nyrestaurert versjon av filmen ble utgitt på DVD i 2005. Caprino ble beskyldt for å overse Aukrusts rolle.

— Det er nesten pinlig å måtte minne om det, men det er ikke Ivo Caprino som har skapt Flåklypa, ikke mer enn Walt Disney har skapt Askepott eller Stein Winge har skapt Peer Gynt, skrev forlagsdirektør Anders Heger i Cappelen i et leserinnlegg i Aftenposten.Også da filmen Jul i Flåklypa kom i 2013 – en film Caprino ikke var involvert i – ble det debatt.

Strid om jus – og fakta

Under rettssaken kommer hele historien om Il Tempo Gigante til å bli presentert. Men det er ventet at aktørenes versjoner vil sprike og at retten må ta stilling til både juridiske problemstillinger og hva som er fakta i saken. Noen elementer i saken er imidlertid uomtvistelige:

Navnet Il Tempo Gigante og tegningen av bilen dukket første gang opp i offentligheten i Adresseavisen i 1968. Kjell Aukrust hadde fått i oppdrag fra avisens motorredaktør å lage en illustrasjon av en tenkt norsk bil. Resultatet ble denne helnorske bilen med det italienskklingende navnet.

På det tidspunktet kjente ikke Caprino og Aukrust hverandre. De møttes første gang i 1969, og det tok ikke lang tid før de ble enige om å lage en dukkefilmversjon med basis i Flåklypa-universet. Først laget de et utkast til en TV-versjon, men NRK vendte tommelen ned. Da satte de i gang med filmen. I biografien om Ivo Caprino, skrevet av Aftenposten-journalist Per Haddal, forteller Ingeborg Isdahl Riser, som modellerte dukkene, om kvelden da hun ble presentert for planene:— Aukrust og Ivo var fulle av alle slags merkelige ideer. De snakket om store biler og om kjøring, det var ingen grenser for alt det de hadde tenkt å ha med i filmen. Det var ustyrtelig morsomt å høre på dem!

Fjernet bilen fra parken

Filmen hadde première i 1975 og ble en gigantisk suksess. Det skulle også vise seg at den tålte tidens tann. Fortsatt vises den på TV – både her i landet og i utlandet.

Etter premièren ble det også besluttet å lage en fullskalaversjon av Il Tempo Gigante. Under ledelse av en italiensk karosseribygger og Caprinos tekniske støttespiller Bjarne Sandemose ble en nesten syv meter lang bil bygget.

— Biltilsynet hadde bare én bemerkning da bilen var ferdig: Bukseseler var ikke godkjent som sikkerhetsbelte, opplyser Caprino Filmsenter.

Den dagen Reodor satte tenningsnøkkelen i prototypen, slo seismografen i Bergen ut på skalaen med 7,8 - ingen dårlig start for en som pusler med hjemmeindustri! (fortelleren i filmen Flåklypa Grand Prix )

Etter å ha vært brukt i PR-sammenhenger over hele verden, ble den parkert i Hunderfossen Familiepark – som Ivo Caprino var med på å få realisert på begynnelsen av 1980-tallet. Men nå står ikke Il Tempo Gigante lenger ved parken. Da den siste striden blusset opp, fjernet Caprino-arvingene bilen fra parken og tok den med til Caprino Filmcenter. Det er ikke noe håp om at den returnerer med det første.

— Det er uaktuelt i sin opprinnelige form, opplyste parkens ledelse til avisen Gudbrandsdølen Dagningen tidligere i år.

Kilder: Aftenposten, Gudbrandsdølen Dagningen, VG, Aukrustsenteret og caprino.no