Norge

Jenter må få bestemme selv

afp000682265-dmCAuK580y.jpg
  • I Norge bestemmer vi selv hvor mange barn vi vil ha, men dessverre lever ikke alle under de samme forholdene.
afp000682100-gFF8thKt3B.jpg
  1. mars er det den internasjonale kvinnedagen. Denne dagen ble først etablert for å hedre bevegelsen for kvinners rettigheter, og å bygge opp støtte for allmenn stemmerett for kvinner.Dagen blir fortsatt markert. For selv om vi lever i 2014, har ikke alle kvinner de samme rettighetene som menn. Kvinner blir ofte diskriminert og deres behov settes gjerne i andre rekke.

Ny abortkamp

Etter 40 år med fri abort blir norske kvinner kastet ut i en ny abortkamp. Fastleger som av moralske eller religiøse grunner er mot abort og prevensjon som spiral og p-piller, skal kunne reservere seg mot å veilede kvinner i abortspørsmål. Er dette greit?

Gjennom tidene har det vært utrolig mange angrep på kvinners rettigheter som vi ikke har kunnet gjøre stort med, men at de nå ikke skal få rett til å bestemme selv over egen kropp kan vi rett og slett ikke tillate. Å være fastlege innebærer ikke bare at man får høy lønn og samfunnsstatus, men også å være forpliktet til å stille opp for pasientene.

Etter 40 år med fri abort blir norske kvinner kastet ut i en ny abortkamp.

Når man først har valgt yrket da synes jeg ikke at det hverken skal være lov til å forsinke prosessen eller å forlenge ventetiden ved å henvise til andre leger. For en slik periode kan være veldig utfordrende i seg selv, for store og små.

Overalt i verden den dag i dag mangler kvinner mulighet til å bestemme over egen kropp og dette fører til uønskede svangerskap og risikofylte aborter.

Tall fra utviklingsland viser at over 350.000 kvinner dør årlig som følge av komplikasjoner under svangerskap og fødsler eller ulovlige aborter. Dette tilsvarer i overkant av 1000 kvinner daglig.

I Norge bestemmer vi selv hvor mange barn vi vil ha, men dessverre lever ikke alle under de samme forholdene. Millioner av kvinner er uten tilgang til familieplanlegging på grunn av manglende informasjon og helsetilbud. Mange får ikke riktig informasjon og dette fører for eksempel til at mange barn blir gravide i altfor ung alder.

Ett av tre dødsfall kunne vært unngått

215 millioner kvinner som ikke ønsker å bli gravide bruker ikke prevensjon. Hadde det vært større tilgang på prevensjon kunne ett av tre dødsfall i forbindelse med graviditet og fødsel vært unngått.

215 millioner kvinner som ikke ønsker å bli gravide bruker ikke prevensjon.

At fastleger i Norge skal få reservasjonsrett og kunne reservere seg mot å veilede kvinner i abortspørsmål, samt unngå å hjelpe kvinner med prevensjon, kan føre til at dødstallet i forbindelse med graviditet og fødsel øker. Er dette greit?

Innlegget er publisert med tilllatelse fra FN-sambandets ungdomspanel, og publiseres også på deres blogg.

Massoma Jurmy (15)