Folk kjøper fortsatt verdens styggeste farge

De nye, standardiserte tobakkspakningene som ble innført i 2018, har hatt liten eller ingen effekt på tobakksbruken, viser en ny FHI-studie.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) viste frem eksempler på nye og stygge røyk- og snuspakninger i 2016.

Studien viser at de gusjegrønne pakkene kan ha ført til en røykenedgang på mellom 0 og 0,5 prosentpoeng. Derimot kan de grønne boksene se ut til å friste menn til å snuse mer. Tallene her er usikre.

– Det jeg er rimelig sikker på, er at standardiserte pakker ikke har ført til en nedgang i snusbruk blant menn. Det slår vi fast som det sikreste resultatet. Alt annet er ganske usikkert, sier forsker Torleif Halkjelsvik til forskning.no, som første omtalte saken.

Stygge pakker skulle gi mindre bruk

Målet med standardisert emballasje på snus og røyk var å gjøre pakkene mindre attraktive, særlig for å unngå at unge begynner å røyke og snuse. Det har vært en nedgang i tobakksbrukere i perioden, men om dette skyldes emballasjen, er vanskelig å slå fast, ifølge studien.

Generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen mener det er summen av alle tiltak som har virket.

– Det inkluderer høyere priser på tobakk, forbud mot å røyke inne, reklameforbud og nøytrale pakker, sier Ross til forskning.no.

Les også

Aftenposten mener: La oss beholde morsomme snusbokser

Designskryt

Helsedirektoratet hadde som mål at snus skulle pakkes i den styggeste fargen overhodet mulig. Valget falt på den nå velkjente pantonefarge 448C, en skitten brungrønn kulør ingen trodde ville slå an.

Verdens styggeste farge til tross, vi snuser like mye. Disse snusboksene skulle være stygge, men fikk skryt for designet.

Snusprodusenter kom med ville protester. De mente kravet var både urimelig og urettferdig og ville slå rett inn på bunnlinjen.

Hva skjedde?

Utslagene for snusprodusentene var ubetydelige.

Det minimalistiske designet ble hyllet.

Fra en vulgær boks med formspråket nå best kjent fra energidrikker, til et diskret og distingvert uttrykk. Alle produsentene måtte levere snusen i bokser med samme farge. Alle bokstaver har nå samme font og størrelse.

Et av hovedmålene for innføringen er å få færre unge til å starte med røyk og snus, som er et helt spesielt problem i Norge.

– Veldig mange land har kommet langt i å bekjempe bruken av tobakk blant barn og unge. Men i Norge har vi en ungdomsgenerasjon som nesten bruker tobakk like mye som foreldregenerasjonen – fordi de har begynt å snuse, sa helseminister Bent Høie til TV 2 tilbake i 2017.

Tobakksfritt samfunn

Høie-pakkene var et skritt mot det overordnede målet om at Norge skal bli et tobakksfritt samfunn, og regjeringen mente at selve tobakkspakningen var den siste kanalen for tobakksreklame i Norge.

De mente videre at tobakksindustrien investerte betydelige ressurser for å innrette pakkedesignet mot kvinner og unge.

– Tobakkspakkenes utforming fungerer som reklame og har størst effekt på unge – etablerte tobakksbrukere skifter svært sjelden merke, skrev Helse og omsorgsdepartementet i proposisjonen.