Regnskog-verstingene

Disse byggevareforretningene bør du unngå hvis du ikke vil bidra til å ødelegge truet regnskog.

Vår kjærlighet til gulv og møbler i tropiske tresorter er med på å ødelegge regnskogen.

Nettmøte med Regnskogfondet.

Les også

Klagestorm mot "regnskog-versting"

Nettbutikkene er verstingene i byggevarebransjen når det gjelder salg av tropisk tømmer, viser den årlige byggevareundersøkelsen Regnskogfondet gjør i samarbeid med en rekke andre naturvernorganisasjoner.

Fjorårets versting — Gulvnett.no - havnet igjen nederst på listen, men har siden undersøkelsen ble foretatt bestemt seg for å droppe salg av alt tropisk tømmer. Via Gulvnett.no kan du få kjøpt gulv i både merbau og jatoba, som begge er utrydningstruede tresorter. I fjor oppfordret Regnskogfondet til mailaksjon mot nettbutikken for å få dem til å slutte å selge disse tresortene. Og fra nyttår er det altså slutt.

Erstatninger

— Vi har de siste årene jobbet tett med produsenter og importører om gode alternativer. Etterspørselen etter et bredt sortiment er stor, men vil vil nå etterkomme den ved å bruke gode erstatninger, sier daglig leder Thomas Iversen i Gulvnett til Forbruker.no.

Byggevarekjeden Byggkjøp har falt på rangeringen siden sist - fra kategorien kjeder med lite utvalg, til kjeder med middels utvalg av varer i regnskogmateriale.

— Vareutvalget var større enn det vi fant i fjor. Men vi undersøker ikke de samme butikkene i kjedene fra år til år, og ofte er det veldig stor variasjon mellom butikkene. Vi sjekket fire butikker, hvorav to hadde mye varer i tropisk tømmer, mens to hadde nesten ingen ting. Men det som er klart, er at kjeden ikke har noen klar profil for å unngå regnskogtømmer, sier kampanjeansvarlig Nils Hermann Ranum i Regnskogfondet.

- Mange interiørbutikker og byggevarekjeder selger hagemøbler av teak med ulike miljømerker. Hva slags merke bør vi se etter?

— Når det gjelder teak-hagemøbler, er det endel som kommer fra plantasjer, og det meste kommer fra Indonesia. Mange av disse hadde tidligere såkalt FSC-godkjening (Forest Stuartship Council, red.anm.), men den mistet de for fire-fem år siden. Likevel ser vi at det fortsatt er mange som reklamerer med dette. Vi har vurdert det sånn at de milljømerkene som finnes på markedet i dag, ikke er troverdige, sier Ranum.

Importforbud?

Regnskogfondet etterlyser nå importforbud for tropisk tre som ikke kommer fra granantert bærekraftig tømmerhogst.

— Sånn som det fungerer i dag, betyr det at ikke noe tropisk tømmer kan importeres til Norge, sier Ranum.

- Men mange lokalsamfunn som er avhengige av å eksportere tømmer vil vel bli rammet av dette?

— I teorien har du rett, og derfor har vi heller aldri bedt om en prinsippiell boikott av regskogtømmer. Hvis hogsten foregår på en forsvarlig måte, og tar alle lokale hensyn, kan det være fornuftig. Men slik markedet er nå, har vi ingen produksjon fra slik hogst. Men vi ber konsekvent om all mulig dokumentasjon fra importører så vi kan se hvordan hogsten foregår, sier Ranum.

Les mer om Byggevareundersøkelsen her.

Nettmøte med Regnskogfondet.