Amnesty-prisen til Tore Sandberg

Journalist og etterforsker Tore Sandberg får Amnestyprisen 2006. – Det var veldig uventet og jeg ble kjempeglad, sier Sandberg til NTB.

Tore Sandberg har avdekket flere justismord og fått saker gjenopptatt i rettssystemet gjennom iherdig innsats. I begrunnelsen sier Amnesty International Norge at Sandberg har bidratt til å virkeliggjøre respekten for en grunnleggende menneskerettighet, rettssikkerheten, i et land der man tror den er sikret gjennom systemet.

– Tore Sandberg har vist oss at systemets respekt for menneskerettighetene ikke er gitt, men at kritikk fra årvåkne enkeltindivider fortsatt er avgjørende viktig, heter det i begrunnelsen.

Prisen skal gis til en kandidat som har skapt bred debatt om menneskerettighetsspørsmål eller oppnådd resultater for grupper eller enkeltmennesker.

Stort behov

Per Liland ble med Tore Sandbergs og andres hjelp frifunnet for drap i 1994. Fritz Moen hadde sonet 18 år for to drap, men ble frikjent for det ene i 2003 og for det andre i 2006 etter sin død. Sandberg engasjerte seg i Fritz Moen-saken i 1998.

– Det er ikke en god attest til systemet at det er behov for slike som meg for å få avdekket justismord. Det ser ikke ut til å bli mindre behov for at saker ettergås av utenforstående, snarere tvert imot, sier Sandberg, som får en strøm av henvendelser fra folk som mener seg urettferdig behandlet av rettsapparatet.

Han synes det er ytterst ærefullt å få Amnestyprisen 2006, og vet at den blir god å ha i ryggen. Sandberg vil komme med en begjæring om gjenopptakelse av en ny drapssak før jul, uten å si mer om hvilken sak dette dreier seg om.

Lite å stille opp

Sandberg har bidratt til å få opphevet fire andre dommer i tillegg til Moen— og Lilandsaken: Tre voldtektsdommer og en dom for seksuelt overgrep.

– Et fellestrekk er at flere av de dømte, men ikke alle, har hatt lite å stille opp med. De har vært ressurssvake eller tilhørt et belastet miljø. Den ene voldtektssaken dreide seg om en kosovoalbaner som var dømt for voldtekt mot en norsk kvinne. Da er mulighetene for å bli trodd små, sier han.

Sandberg mener det mest kritikkverdige han har avdekket, er systemets tendens til å tro på sin egen fortreffelighet.

– Den manglende evnen og viljen til å erkjenne at man kan ha tatt feil, er det mest alvorlige. Alle kan ta feil, det har skjedd justismord i går og vil skje i framtiden. Det er alltid en katastrofe for dem som blir rammet, og jeg etterlyser noen porsjoner ydmykhet av aktørene i rettsvesenet. Jeg har møtt en utålelig arroganse i møysommelige gjenopptakelsesprosesser, sier han.

Tore Sandberg håper den nystartede gjenopptakelseskommisjonen vil bidra til en forbedring, men understreker at kommisjonens medlemmer må ha et ydmykt utgangspunkt og få nok ressurser til å gjøre grundige vurderinger og etterforskning hvis det er nødvendig.

Tore Sandberg ble lørdag tildelt Amnesty-prisen 2006 under Amnestys landsmøte på Lillehammer. På dette arkivbildet er han sammen med advokat John Christian Elden under pressekonferansen i Oslo i september i år, der justisminister Knut Storberget kunngjorde at det vil bli oppnevnt en granskningsgruppe som skal undersøke justismordet på Fritz Moen.