Kjøper flyktningplasser av aktør som er dømt for å ha utnyttet latvisk kvinne. Krever ikke kontrakten hevet.

UDI sier Hero må svare for hvorfor de tildelte kontrakten for flyktningmottak til aktør som er dømt for å ha utnyttet arbeidskraften til en latvisk kvinne.

Nautnes fiskevær skal bli akuttmottak for 150 ukrainske flyktninger.

Onsdag fortalte UDI at Nautnes fiskevær i Øygarden skal bli akuttmottak for 150 ukrainske flyktninger. UDI har tildelt kontrakten med å ta imot flyktninger til Hero Mottak, som igjen har inngått kontrakter med Nautnes og andre leverandører.

Eieren av fiskeværet, Ove Forstrønen, ble så sent som i februar i år dømt i lagmannsretten for å ha utnyttet arbeidskraften til en latvisk kvinne. Forstrønen har anket saken videre til Høyesterett.

Hero var ikke kjent med dommene da BT kontaktet dem onsdag ettermiddag. Nå bekrefter regiondirektør Belén Birkenes i UDI at dommene heller ikke var et tema da de ga kontrakten til Hero.

– I våre konkurranser stiller vi strenge krav til lokaliteter, bemanning, ordnede arbeidsforhold og overholdelse av arbeidsmiljøloven. Vi legger til grunn at våre leverandører også overholder dette.

Regiondirektør Belén Birkenes i UDI

Peker på Hero

Birkenes understreker at de inngikk en avtale med Hero, som igjen har inngått avtalen med Nautnes fiskevær som hun beskriver som en lovlig virksomhet.

– Siden det var Hero som inngikk en kontrakt med underleverandøren må de avklare hvilke vurderinger de la til grunn. Men vi har en klar forventning om at de har ordnede arbeidsforhold.

Kontraktens varighet er på seks måneder, med mulighet for forlengelse. Birkenes sier UDI selv kan kontrollere at virksomhetene overholder kravene de setter.

– Med tanke på at dere har forventninger om ordnede arbeidsforhold, er det ideelt at det er inngått en avtale med en leverandør som for én måned siden ble dømt for sosial dumping?

– Jeg kan ikke kommentere det mer utover at vi legger til grunn at de vil overholde arbeidsmiljøloven og vi vil følge dette opp.

– Får ikke konsekvens

Direktør Vidar Torheim i Hero Mottak sier de har de samme kravene og forventningene til underleverandørene sine som de kravene UDI setter.

– Dette er vi bevisst på og følger opp med etablissementet, skriver han i en e-post.

Onsdag erkjente Torheim at de ikke kjente til dommene da de ga kontrakten til Nautnes. På spørsmål om hvilke konsekvenser denne kunnskapen nå får for tildelingen av kontrakten, svarer han:

– Dommen er etter vår kjennskap ikke rettskraftig og kan derfor ikke direkte få en konsekvens for denne etableringen. Når vi nå er kjent med saken følger vi det ytterligere opp.

– Hvordan vil dere følge opp?

– Både fysisk ved besøk og befaring samt innhenting av nødvendig dokumentasjon fra etablissementet.

Ove Forstrønen er dømt i tingretten og lagmannsretten. Nå er saken anket til Høyesterett.

Forbereder oppstarten

BT har vært i kontakt med Ove Forstrønen, som viser til det Hero og UDI har svart om avtalen. Utover det ønsker han ikke å kommentere dialogen han har hatt med dem.

– Vi følger skjema, og holder nå på med gjennomgang av elektro og brannanlegg. Det har vært vinterstengt og koronastengt, så vi har ikke hatt folk her på to år, sier han.

Han forteller at han og datteren har et sterkt ønske om å hjelpe, og at han mener fokuset fra mediene blir feil. Forstrønen mener han er uskyldig dømt.

– Målet vårt er å hjelpe de stakkarene som kommer til Norge, men så føler vi at dere holder på å bombardere oss.