Slik vil regjeringen kutte strømregningen for folk

Hvis gjennomsnittsprisen blir høy en måned, vil staten hjelpe deg med litt av regningen til og med mars.

Regjeringen med finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) la lørdag frem en ny ordning for å bøte på høye strømpriser.

Regjeringen vil subsidiere deler av strømregningen dersom prisen går over 70 øre kWh i gjennomsnitt for måneden.

Da dekker staten halvparten av det overskytende. Hvis prisen blir kroner 1,50, dekker staten 40 øre og forbrukeren betaler kroner 1,10. Merverdiavgiften og gjeldende elavgift kommer på toppen av dette. Det må forbrukeren betale selv.

Ordningen vil ikke gjelde for forbruk over 5000 kWh pr. måned. Den gjelder heller ikke hytter.

Denne pakken koster staten anslagsvis 5 milliarder kroner. Men den kan bli dyrere avhengig av strømprisen og hvor mye strøm folk bruker. Pengene stammer fra oljefondet.

– Når det er ekstraordinære tider for landet, kan vi bruke av våre oljepenger, sa statsminister Jonas Gahr Støre.

Nettselskapene skal forvalte ordningen slik at det trekkes fra første gang på januarregningen. Den gjelder til og med mars, altså den regningen folk får i april.

Les også

MDG kritisk til strømordning: – Stimulerer til fortsatt høyt strømforbruk

Så mye støtte kan du få

Så hva vil dette reelt bety for den enkeltes strømregning?

Under pressekonferansen ble det lagt frem noen eksempler:

  • For en husholdning i en enebolig som bruker 3280 kilowattimer i desember, kan ordningen bety en støtte på 1025 kroner for denne måneden.
  • For en husholdning som bor i en leilighet og bruker 1336 kilowattimer i desember, kan staten sponse 418 kroner.

I regnestykkene er det benyttet en eksempelpris for kraft i Sør-Norge for desember, tilsvarende 120 øre pr. kilowattime.

Så langt i desember har gjennomsnittet reelt vært 164 øre pr. kilowattime, opplyste olje- og energiminister Marte Mjøs Persen.

Skal gjelde i fire måneder

Mens strømmen var rekordbillig i fjor, er den blitt rekorddyr i høst. Flere prisrekorder har falt de siste ukene. Derfor har samtlige partier på Stortinget vært enige om at det må komme tiltak for å gi innbyggerne noenlunde forutsigbar strømregning.

Derfor har regjeringen kommet med sin strømpakke klokken 12 lørdag.

Regjeringen vil legge frem ordningen i en proposisjon til Stortinget så raskt som mulig.

– En ekstraordinær situasjon som denne trenger ekstraordinære tiltak. Jeg er glad for at vi i dag kan presentere gode og målrettede tiltak for å hjelpe vanlige folk gjennom denne strømkrisen. Det er et kraftfullt svar på det vi vet mange opplever som en akutt og vanskelig situasjon, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– Vi vet at disse prisene er påvirket av tilbud og etterspørsel. Nå vil det svi mindre å bruke strøm og gi mindre incentiv til å spare strøm. Hvordan tror dere strømprisene vil være påvirke av dette?

– Jeg tror ikke at fellesskapet vil mene at de kan fyre for kråka når regjeringen tar regningen som overstiger over 70 øre pr. kWh, svarer Støre.

Les også

Småbarnsmor solgte familiehunden for å betale strømregningen – håper på hjelp fra Støre

Dette har de lovet hittil

Før Solberg-regjeringen gikk av, foreslo den en reduksjon i elavgiften med 1,5 øre pr. kWh. Det var rett før strømregningen føk i været. Derfor ville finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) senke avgiften med ytterligere 6,5 øre pr. kWh i vintermånedene. Nedgangen i avgiften vil tre i kraft fra 1. januar.

Nedgangen i avgiften kommer i tillegg til det Støre lovet lørdag.

Regjeringen har de siste dagene kommet med mindre tiltak før lørdagens milliardpakke. De har tidligere foreslått at bostøttemottagere i områder med høyest strømpriser får en ekstraordinær utbetaling i november.

Det er også kommet forslag om at bostøtten skal økes med 1500 kroner hver måned fra desember til mars. I tillegg kommer 150 kroner pr. person som bor i boligen. Disse midlene kommer i tillegg til ekstrabevilgninger tidligere i høst.

Bostøtte er en statlig støtteordning der formålet er å hjelpe husstander med lav inntekt, men som har høye boutgifter.

Det er også foreslått at sosialhjelpsmottagere som ikke får bostøtte, skal få en egen pott på 100 millioner kroner.

I tillegg skal studenter som kan dokumentere strømutgifter, få 3000 kroner i ekstra lån. Av dette skal 1200 kroner gjøres om til stipend.

De høye strømprisene er blitt det store samtaleemnet i dagene før jul. Lørdag kommer regjeringens strøm-pakke som skal gi lavere strømregning.
Les også

Økte strømpriser: Alt fra bortfall av elavgift til økt studiestøtte vurderes

SV: Ønsker ikke at det skal premiere luksusforbruk

– Det regjeringen foreslår, ser lovende ut. Vi er et skritt nærmere å sikre at folk får hjelp til høye strømregninger i vinter, slik SV har jobbet knallhardt for, sier Lars Haltbrekken.

Han er SVs energipolitiske talsperson.

SVs energipolitiske talsperson Lars Haltbrekken er fornøyd med regjeringens støtteordning.

På pressekonferansen kunne Støre avsløre at det var SV som sørget for at det ble et makstak på ordningen.

– Det er veldig viktig for SV at ordningen ikke skal premierer luksusforbruk av strøm, men er innrettet for å hjelpe folk med vanlige strømforbruk. Derfor vil SV også jobbe for dette i forhandlinger med regjeringspartiene når forslaget kommer til Stortinget.