Beregner opp mot 300.000 smittetilfeller hver dag. Støre varsler nye koronatiltak.

Folkehelseinstituttet (FHI) slår full alarm om omikron. De frykter høyt sykefravær i samfunnet. Nå kommer nye tiltak mot viruset.

Statsminister Jonas Gahr Støre forteller at det vil komme nye koronatiltak allerede denne uken.

Mandag kommer de nye tiltakene. Det skjer etter Folkehelseinstituttet (FHI) sin siste risikovurdering av omikron.

– Det er helt åpenbart at omikron sprer seg mye raskere enn det vi først skjønte, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg til Aftenposten.

Omikron vil allerede i desember føre til en bølge med mange syke og innlagte. Det vil gi sykehusene et stort press på sykehusene.

Men, det nye nå: FHI frykter også for samfunnet som helhet. Omikron kan sørge for at svært mange blir sykmeldte og hjemme fra jobb. Det vil kunne ramme store deler av samfunnet.

Regjeringen holder pressekonferanse klokken 20.00 i kveld. Statsminister Jonas Gahr Støre og helseminister Ingvild Kjerkol vil være til stede.

Aftenposten får opplyst at regjeringen forbereder omfattende og inngripende tiltak. Strategien er fortsatt å få kontroll. Samtidig skal barn og unge vernes så langt det lar seg gjøre.

Manglende styrking av intensivkapasiteten gir problemer

– Omikron endrer spillereglene. I dag har vi ikke nok kunnskap om mutasjonen, sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB.

Han er bekymret for høyt sykefravær og er klar på at kapasiteten i helsevesenet må beskyttes.

– Det krever at vi fortløpende justerer tiltakene våre. Og det er vi også nødt til å gjøre nå inn mot jul, sier Støre.

Statsministeren sier til VG mandag ettermiddag at tiltakene vil bestå av to hovedgrep. Det første er å begrense kontakten mellom folk.

– Vi må gjøre justeringer for å begrense møter mellom mennesker, for å få smittetrykket ned. Det er nødvendig, sier Støre til VG.

Det andre hovedgrepet er å sette tredje vaksinedose raskere.

– Så må vi ha en kraftfull opptrapping av vaksinering. Vi sa at alle over 18 skal være vaksinert til påske. Nå skal vi sørge for at «påsken kommer tidligere», sier Støre.

Mangel på intensivplasser har vært en mye omtalt utfordring under pandemien. Her behandles en koronapasient på Rikshospitalet i mars.

Det har de siste ukene kommet jevnlige advarsler om at sykehusene er under sterkt press på grunn av antallet innlagte koronapasienter.

Antallet som er lagt inn er mandag 358, det høyeste så langt under pandemien. 109 av disse får intensivbehandling.

Det har ikke vært noen økning i sykehusenes intensivkapasitet siden koronaviruset ble kjent for rundt to år siden, og Norge har få intensivplasser sammenlignet med mange andre land i Europa.

Frykter 90.000 til 300.000 nye tilfeller hver dag

I en modellering av smittesituasjonen beregner FHI at det om tre uker kan bli opp mot 90.000 og 300.000 tilfeller pr. dag og 50 til 200 innleggelser pr. dag dersom tiltakene ikke bremser epidemien betydelig.

Regjeringen vil nå be Forsvaret om hjelp til å sette en tredje vaksinedose i befolkningen. Det ble klart mandag ettermiddag. Det blir vurdert at dette er et viktig virkemiddel for å redusere effekten av omikron-spredningen.

Selv om omikronvarianten skulle gi mindre alvorlig sykdom hos den enkelte, vil den store spredningen likevel føre til betydelig flere innleggelser enn i dag, ifølge FHI.

De opplyser at mer avanserte modeller og mer data fra Norge og utlandet i løpet av de neste dagene vil gi bedre og mer detaljerte scenarioer for planlegging. For det er en del begrensninger når beregningene skal tolkes.

– Situasjonen er alvorlig. Smittespredningen er for høy. Og vi er nødt til å treffe tiltak for å begrense den utviklingen, sier Støre til NTB.

De nye tiltakene vil gripe inn i hverdagen til folk, advarer han. Statsministeren gjør det likevel klart at det blir mulig å feire jul.

– Men den blir ikke slik vi ønsket oss, sier FHI-direktør Stoltenberg til Aftenposten.

Mangel på hurtigtester

Detaljer fra risikovurderingen viser smitteutviklingen både i de mest befolkede områdene og i Norge generelt.

  • Inneliggende pasienter på intensivavdelinger har økt dramatisk i Helse sørøst. De fire siste ukene fra 32 til 79 pasienter.
  • Landets sykehus har normalt om lag 250 intensivsenger. Det betyr at i overkant av fire av ti intensivsenger nå er belagt med koronapasienter.
  • Uvaksinerte som legges inn er i hovedsak middelaldrende (medianalder 53 år).
  • Bare 31 prosent har underliggende sykdom som gir dem moderat eller høy risiko for alvorlig forløp av korona.

Men FHI skriver i risikoanalysen at det er mange praktiske problemer nå:

  • Kommunene melder om mangel på hurtigtester. Det rammer muligheten til jevnlig testing i skolene og utdeling av tester til helsepersonell.
  • Smittesporing er svært utfordrende når det er så mange tilfeller.
  • To ulike regler ved smitte av delta og omikron er forvirrende og skaper forvirring for befolkningen og er i praksis snart ikke gjennomførbart.
  • Karantene for husstandsmedlemmer eller for alle nærkontakter vil ramme mange viktige personellgrupper som det nå er stort behov for, særlig helsepersonell.