Norge

Hastekjøp av PC skaper skolekaos

Innkjøp av bærbare PC-er skaper fullt kaos i de videregående skolene. I siste liten før sommerferien jobbes det på spreng for å finne løsninger på digitale forventninger.

  • Forf>dag Grundseth (foto)
  • <forf>ingeborg Moe Liv Berit Tessem <

Kunnskapsministeren vil at elever i videregående skole kan få bærbar PC etter sommerferien, men forskriften som viser hvordan dette skal skje, kommer først i august.Rektorer og politikere i hele landet å finne ut hvordan de skal skaffe penger til PC-er til elevene sine. I mars inkluderte kunnskapsminister Øystein Djupedal bærbare PC-er inn i prinsippet om gratis læremidler, noe som skapte et forventningspress i videregående skole. Men departementets forskrifter om hvordan bærbare PC-er skal innføres og betales er ikke klare. Det skaper hodebry i landets fylkeskommuner, som eier de videregående skolene.

Store variasjoner.

Fylkeskommunene løser PC-utfordringen på ulike måter. I Oslo vil hovedmodellen fortsatt være at skolene har stasjonære PC-er. I Nordland skal elevene selv kjøpe PC-er, mot et tilskudd på 4000 kroner pr. elev. I Aust-Agder kjøper de i første omgang inn PC-er til en tredel av elevene i første klasse på videregående skole. Før helgen bestemte fylkestinget i Akershus at alle elever skal sikres tilgang til PC i løpet av skoleåret 2009/2010. For å redusere utgiftene i forbindelse med dem som allerede benytter bærbar PC i dag, vil Akershus fylkeskommune søke departementet om å få lov til å kreve 75 kroner i månedsleie. For å legge forholdene til rette, forutsetter politikerne i Akershus at bredbånd og trådløs infrastruktur bygges ut.

Trappes opp.

— Det er ikke bare å kjøpe inn PC-er og gi til skolene. En må også ha alt det tekniske på plass, trådløst nettverk og ikke minst skolerte lærerne, sier utdanningsdirektør Øyvind Sørensen i Vestfold, hvor de vil innføre bærbare PC-er for elevene ved tre forsøksskoler. Ved de andre skolene vil PC-dekningen trappes opp over år. - Vi må ikke overdramatisere nytten av bærbare PC-er til alle. Men dersom vi hadde kunnet ta høyere egenandel ville vi kjøpt flere, sier Sørensen.

30 000 PC-er.

Hewlett-Packard Norge A/S har avtale med flere fylkeskommuner og skoler om levering og drifting av PC-er, der den rimeligste løsningen er i underkant av 7000 kroner for tre år. Bare i løpet av juli måned skal datafirmaet levere 30 000 PC-er til skoler over hele landet.Salgssjef Verner Hølleland, sier at det er svært store ulikheter i hvordan fylkeskommunene takler investeringen i digitalt utstyr. - Det er svært mye usikkerhet blant skoleeierne i forhold til hvilke løsninger de skal velge. Situasjonen virker uoversiktlig, mange skoleeiere er kun fokusert på innkjøp av utstyret. I miljøer hvor det ikke er noen erfaring drifting av PC-er kan det oppstå uforutsette problemer.Hølleland er særlig opptatt av skolene må få nettverksløsninger som er utstyrt slik at for eksempel Facebook, Nettby og dataspill stenges av når læreren underviser.

Les også

  1. Blir ikke klare til skolestart