Én av to sier ja til svart arbeid

Byggenæringen mener nordmenn er naive, og undervurderer hvilken risiko de faktisk tar når de bruker svart arbeidskraft.

Hele 46 prosent av befolkningen synes det er greit med svart betaling for å få utført mindre jobber på hus eller hytte. Dette viser en landsdekkende, representativ undersøkelse gjennomført av Synovate MMI på vegne av Skattebetalerforeningen. Sverre Larssen, adm. direktør i Byggenæringens Landsforening (BNL), er ikke overrasket over funnet.— Det er litt fortvilet; dette bekrefter at vi har et gigantisk holdningsproblem å ta tak i. Vi mener mange forbrukere er utrolig naive, og undervurderer hvilke risikoer de faktisk tar når de bruker svart arbeidskraft, sier Larssen til Forbruker.no.

Dyre håndverkere.

Adm. direktør i Skattebetalerforeningen, Jon H. Stordrange, mener undersøkelsen bekrefter at svart arbeid fortsatt er svært utbredt.- Hvorfor er svart arbeid akseptert av såpass mange?- Det skyldes vel at det er forholdsvis dyrt å kjøpe vanlige håndverkertjenester i Norge. Årsakene til dette er både skattesystemet og det generelle kostnadsnivået her til lands, sier Stordrange.Han mener skattesystemet er organisert slik at det lønner seg både for arbeidstager og arbeidsgiver å være utenfor det ordinære skattesystemet, mens samfunnet og øvrige skattebetalere taper på dette.

Pengene avgjør.

En undersøkelse Sentio AS utførte våren 2006 for Regional samarbeidsforum mot svart arbeid i Vestfold, viser at ca. 20 prosent av dem som svarte har benyttet seg av svart arbeid, og videre at ytterligere ca. 20 kunne tenke seg å gjøre det.- Undersøkelsen viser at den viktigste motivasjonsfaktoren for å benytte svart arbeidskraft er å spare mye penger, sier Bente Tverli, seniorrådgiver i Skattedirektoratet og medlem i Samarbeidsforum mot svart økonomi (SMSØ).Hun forteller at en stor andel av dem som svarte mener at det er svært lite sannsynlig å bli tatt for bruk av svart arbeid, men de er enige i at det utgjør et stort samfunnsproblem.

Holdningsskapende arbeid.

SMSØ er et samarbeidsforum der både Landsorganisasjonen (LO), Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Kommunenes Sentralforbund (KS), Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) og skatteetaten deltar, sier Tverli. Det planlegges nå en stor undersøkelse rettet mot privatmarkedet om holdninger, adferd og kunnskap om svart økonomi, som skal avdekke hvilke tiltak som må rettes mot området.Stordrange mener at trusler om å bli tatt også kan hjelpe.- Nå er det blitt stadig hyppigere kontroller fra skatteetatens side, så risikoen er større enn den har vært tidligere. Positive incitamenter, som 50 000-kronersregelen (se undersak), kan også være til hjelp, mener Stordrange.

Svenske skatteregler.

Larssen i BNL mener det kunne hjulpet å innføre skatteregler som dem man har i Sverige.- Hvis man pusser opp huset sitt innenfor bestemte rammer i Sverige, får man momsen trukket fra på skatten senere. Da har ikke forbrukeren noen motivasjon til å kjøpe svarte tjenester, mener han.

Anleggsarbeider Truls Gravem (t.v.) bygger hus for byggherreBjørn Ulsaker. Til høyre tømrermesterKjetil Eriksen.