Havarikommisjon-kritikk etter Skatestraumtunnel-brann

Både Sogn og Fjordane fylkeskommune og Statens vegvesen får kritikk av Statens havarikommisjon etter tunnelbrannen.

En tankbil med rundt 16.000 liter bensin kjørte inn i en fjellvegg i tunnelen i Bremanger og begynte å brenne i fjor sommer.

Kommisjonens kritikk retter seg mot mangelfull sikkerhetsoppfølging av tunnelen. Videre mener Havarikommisjonen at kontrollrutinene ikke var gode nok for kjøretøy som frakter farlig gods.

Les også

Tunnel i Bremanger holdes stengt lenge etter eksplosjon

Ulykken skjedde i fjor sommer da en tankbil med rundt 16.000 liter bensin kjørte inn i fjellveggen i tunnelen i Bremanger og eksploderte. Ingen ble alvorlig skadet, men ødeleggelsene i tunnelen var store.

– I samarbeid med Statens vegvesen vil vi vurdere hvordan vi bedre kan følge opp sikkerheten både i Skatestraumtunnelen og andre tunneler på fylkesveinettet, sier fylkesdirektør for samferdsel i Sogn og Fjordane, Dina Lefdal.

Skatestraumtunnelen fikk store skader etter tankbilbrannen i fjor sommer.

Statens havarikommisjon peker også på at veimyndighetene i samarbeid med Direktoratet for sikkerhet og beredskap bør vurdere å innføre restriksjoner på transport med farlig gods i tunneler.

– Vi har stor forståelse for tilrådingen, og mener kanskje at dette punktet må ses i sammenheng med de endrede risikovurderingene som vi også er bedt om å gjøre på nytt, sier avdelingsdirektør Svenn Egil Finden i Statens vegvesen.

En røykdykker på inne i den brannherjede Skatestraumtunnelen.